Befinner sig Sverige i krig?

Ett tänkvärt uttalande 7 november av en ukrainsk säkerhetsperson stämmer till eftertanke. Hens budskap är att Sverige redan befinner sig i krig, utan att vi talar om vårt tillstånd som krig. Angriparen är Ryssland, möjligen också andra stater. Vi hör dagligen om säkerhetsproblem som gäller eller berör Sverige. Det gäller således att dra slutsatser, något som vi varit obenägna att göra. Sabotage och störningar mot infrastruktur, civilsamhälle och försvar har avsikter och ursprung från aktörer i andra länder. Problemen är inte tillkomna av en slump eller som försöksverksamhet mot Sverige.

Många har förmodligen redan insett att det finns onda makter med bestämda onda avsikter. Hur aktörerna kan spåras och följas är något för säkerhetsexperter att uttala sig om. En fråga för statsmakten och försvarsledningen är huruvida hela befolkningen ska göras medveten om sakernas tillstånd. Hittills har det varit påfallande tyst.

En kommentar till “Befinner sig Sverige i krig?”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *