Lågintensivt krig mot veganism i officersutbildningen på Karlberg

En officersaspirant berättar om sammanhållningen och traditioner:

– Gemenskapen blir väldigt stark när man bor så nära varandra. Jag tycker att det är särskilt roligt att skolan präglas så mycket av traditioner. Varje år har vi till exempel något som heter Vikingablotet, då klär vi ut oss till vikingar och så ska man sno varandras flaggor. Efteråt äter vi grillat vildsvin tillsammans och har kul i mässen. Det är ett roligt sätt att komma närmare varandra och välkomna nya studenter.

Det ska tydligen vara rejäla tag i fostrandet av kamrater i officersutbildingen. Viltsvin är ju dessutom en resurs för fältmässiga förhållanden i krig eller beredskap. Men om man vill efterlikna förhållanden under den sk. vikingatiden är matvanorna mycket varierande. Naturens skafferi var oändligt med animalier och vegetabilier. Så på Försvarshögskolan har man inte bemödat sig om att tänka längre än till vildsvin. Om man i officersutbildningen vill införa ett pedagogiskt moment vore det både önskvärt och angeläget att undervisa om naturens hela skafferi. Att välja grillat vildsvin liknar mest ett machoideal kopplat till grillat kött och därmed ett litet men synligt inslag i ett lågintensivt krig mot veganismen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *