Gröna batterier jämfört med vegobullar

När det gäller omställningen av konsumtion och produktion för att klara klimatmål är resursinsatserna mycket ojämnt fördelade. Investerare har nått samförstånd med energipolitikens företrädare genom planerna för produktion av grönt stål. Elektrifiering av transporter med bil, flyg, tåg, fartyg etc, har på kort tid bivit ett självklart mål i alla sektorer. För transporterna är utveckling och tillverkning av batterier en nyckelfråga. Skellefteå kommun har hamnat i centrum med den stora satsning som Northvolt har igångsatt. Alla berörda pratar med en mun om vad satsningen medför genom bygget av jättefabrik och anställning av tusentals nya medarbetare. Flaskhalsar som varit lätt att identifiera har nu visat på stora problem. Efterfrågan på bostäder ökar kraftigt och prisökningarna på bostäder ligger snart högst i Sverige. Skellefteå som i alla tider fått se sig som mindre betydande än Umeå, har seglat upp som Norrlands hetaste plats med Norhtvolt. Kommunledningen har fått ett stort ansvar att bereda vägen för lyckosam etablering av Northvolt och att försöka skala upp allt som näringsliv, samhälle och medborgare behöver för att fungera.

Stat och kommun är stora aktörer i ett skeende som kan ses som statssocialistisk centralplanering, men utan att använda begreppet socialism i det offentliga samtalet. Frågan är om aktörerna och allmänheten insett att de arbetar efter stassocialismens idéer. Medborgarna som bodde i Skellefteå före Northvolt får finna sig i den växtverk som kommer att finnas under många år. Om inte Northvolt havererar, förstås. Trängsel och köer i skolor, sjukvård, omsorg kan förväntas. Sociala konflikter och migrantdiskurs är också att frukta.

Om samhällets överordnade mål är klimatfrågan, då är livsmedel ett lika stort och viktigt område som transporter. Transporter ger upphov till lika mycket utsläpp av koldioxid som livsmedel. Det har ju varit en viktig del i den vetenskapliga grunden alltsedan 2006 när IPPC gjorde detta känt för världen. Tänk er att motsvarande planering och resursinsats skulle ske för en ny produkt baserad på växter istället för animalier med syftet att sänka utsläpp av koldioxid.

Vi föreslår ett tankeexperiment med IKEAS vegobullar. Tänk dig att en jättefabrik för vegobullar skulle byggas i Skellefteå med export till hela världen. Tänk statliga bidrag i mångmiljonklassen till IKEA och med investerare i den ”gröna” vågen för svenskt näringsliv som samarbetar med S och Mp. Tänk att kommundirektören i Skellefteå sitter i TV och talar om nyanställning av tusentals arbetare som ska trilla vegobullar för EU-marknaden. Tänk också på alla byggbolag som satsar stort för att möta efterfrågan av bostäder. Skellefteå växer så det knakar…

Nej, inte ens i ett tankeexperimentet med vegobullar kan någon tänka sig statssocialismens centralstyrning användas. För vegobullar kommer marknadshushållningens principer fortfarande att gälla.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *