Officiell lägesrapport för vaccinet

SR 1 intervjuade idag regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström om leveransläget för vacciner av flera fabrikat.

Det var verkligen hög tid för mer detaljer som visar komplexiteten i logistikkedjan för nya produkter i mycket stora volymer. Ett stort ansvar vilar på vaccinsamordnaren för Sverige, alltför stort eftersom det torde vara mycket slitsamt att leva med komplexitet och osäkerhet under lång tid. Det är därför regeringens ansvar att ge eller förbereda support till denna nyckelfunktion om benen viker sig för vaccinsamordnaren. En tidsfråga. Om samordningen fallerar tror kanske regeringen och FHM:s alla experter att de kan komma att två sina händer om och när det går från stor oreda till totalt kaos. Jag tvår mina händer!” ropade kejsaren. ”Jag befallde inte att detta skulle ske!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *