Sossarnas slut nalkas

Alice Teodoresco Måwe, i den nya nättidningen Bulletin har formulerat varför socialdemokraterna håller på att förlora regeringsmakten.

Hon pekar på att tydliga tecken för rädsla hos S-makthavarna gör sig alltmer gällande. Rädsla leder till fall. Hon jämför med sitt forna hemland Rumänien där diktatorn Nicolae Ceausescu morgonen den 21 december år 1989 möttes av buande utkommenderade åhörare. Ceausescus rädsla speglades i hans ögon. Rädslans logik gäller även för Löfvens skrämseltaktik sägs i den nya nättidningen Bulletin.

Fullt så dramatiskt, tänker jag på denna blogg, kommer det inte ske i Sverige. Men ett scenario med förödmjukelse och nederlag är fullt tänkbart när valresultatet tillkännages efter nästa val. Också maktskifte i många kommuner kan komma att ske, där ställningen grundar sig på maktmissbruk och slentrian. Men det är möjligt att vi först får ett maktskifte på nationell nivå, som bereder vägen för lokalt maktskifte. Det finns ett otal kommuner där sossarna har klamrat sig fast vid makten och där makten är sammanvävd i ett privilegiesystem. Detta system har politiserat all kommunal verksamhet där inte de mest meriterade personerna har tillsatts utan fastmer de lismande och myglande med partibok. I Norrland ser vi ett flertal sådana exempel. Berörda har skyhöga löner och stora fallskärmar. De kommer intill döddagar ha sin privata ekonomi tryggad och en del lär efter nästa val söka sig till annan bostadsort i Spanien, Portugal, Thailand och så vidare för att slippa se folk i ögonen. Avpolletterade politiker på region- och riksnivå kommer att få det lättare eftersom de pinkat in ett större revir där de lättare kan gömma sig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *