Djurförbud för bonde i Bjurholm

Efter upprepade fel i skötsel av mjölkor får nu bonden i Bjurholm djurförbud. Veterinärer har under mer än två år försökt se till att bonden att genomföra åtgärder, utan framgång.

Felen som upptäcktes redan den 23 augusti 2019 var bl.a dessa:

  • Samtliga ungdjur var för tunna i hullet. De var små för sin ålder och dåligt musklade vilket tyder på att de brutit ned sina muskler för att kunna upprätthålla basala kroppsfunktioner.
  • Fodret som användes var av mycket dålig kvalitet och hade tydliga inslag av mögel. De flesta djuren hade diarré.
  • Flertalet djur hade gödselpansar.
  • En ko visade tydliga tecken på smärta, den låg ner och ville inte resa sig. Kon hade fått sår på kroppen. När kon föstes upp ville den inte räta ut eller stödja på sitt vänstra bakben. Kon avlivades senare under kontrollen.
  • En annan ko hostade och hade svårt att andas. Kon stod med halsen utsträckt för att underlätta andningen. Vid andningen uppstod missljud. Även denna ko avlivades under kontrollen.
  • En kalv enligt uppgift från bonden knappt två veckor gammal, hade påverkat allmäntillstånd och var tunn i hullet. Den hade långt gången lunginflammation och avlivades på platsen.
  • Elkablar var tillgängliga för kalvarna, vilket utgör en skaderisk.

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten, 2021-01-20

Läs mer på Jordbruksverket.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *