Personer i Sverige +65 är hotade

Ny information har spridits angående rekommendationer för olika åldersgrupper från tyska myndigheter. Det innebär att vaccin från Astra Zeneca bör uteslutande ges till personer +65. Anledningen sägs vara att vaccin från Astra Zeneca har ett dåligt testresultat för äldre. Under dagens presskonferens med FHM erkändes att detta är ”ett problem”. Det låter som ett kraftigt understatement. Nyligen kom besked om att volymen från Astra Zeneca har dragits ned kraftigt för leveranser till Sverige.

Den problematiska situationen för leveranser till Sverige visar att presskonferenser och info från FHM har saknat balans. Under snart ett års tid har FHM exercerat statistik för smittade, sjuka, inlagda på intensivvård och antal avlidna. Problemen med vaccinleveranser har varit kända en längre tid. Svenska folket och vårdpersonalen hade varit betjänta av daglig information om läget för leveranser. Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström har förekommit i korta glimtar i TV. Och då har inte den nu medvetandegjorda leverenskrisen kommunicerats fullt ut.

Alltså: Sedan årsskiftet 00/01 skulle svenska folket dagligen ha fått höra Bergström oftare och mer än Tegnell. Upphandling och logistik av stora volymer vaccin för Sveriges alla medborgare är rimligen mycket svårare än handdukar eller sjukhussängar. Tidigt 2020 gjordes en snabb insats för att upphandla respiratorer i Kina, vilket avlöpte väl bl.a tack vare skickliga medarbetare på Getinge AB. En varning var svårigheterna att anskaffa skyddsutrustning där kaos rådde i hela Sverige. När det nu gäller vaccin kan vem som helst förstå att det är oändligt mycket svårare. Och då är det bättre att informera för mycket än för litet så att inte allt förtroende går förlorat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *