Finns en monolitisk kultur i Skellefteå kommun?

Norran har gjort mycket bra undersökningar under november–december 2020 om jäv i samband med tillsättning av chefer som lett till avsked för jäviga högre chefer i minst två fall. Än så länge sitter kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och flera andra i orubbat bo, men ett tips är att mer kommer att hända. För några dagar sedan uppgav kommundirektören att jävsproblemen ska utredas av ”extern part”, EY dvs. Ernst & Young, Stockholm. Det ska ske till höga kostnader där tre konsulter ska utreda, med timarvoden mellan 1600 kr och 2400 kr. En vacker fasad tror man väl, för vedervärdiga handlingar. Nu har man även utsett en personalchef i kommunen som ska leda en del av utredningsarbetet. Räkna med tillkommande kostnader som inte syns, dessutom störande i det dagliga arbetet! Den nu igångsatta utredningen syftar till att undersöka om jävsproblemen har varit enskilda händelser eller om det är en del i kulturen. Så vagt har man formulerat uppdraget. EY har i sin bekräftelse till kommunen benämnt uppdraget ”Utredning av jävslika förhållanden”. Uppdraget ska ej omfatta juridik. Mycket märkligt med tanke på att vissa fall redan har benämnts som jäv av parterna. Ska inte dessa ingå i utredningen? Kan man undra.

Även om de hittills uppdagade jävsproblemen gällt skolförvaltningen, ska vi inte bli förvånade om det finns fler lik i garderoben, enligt Norran. Nu kommer utredningen att ta viss tid. De som inte har rent mjöl i påsen har haft gott om betänketid. Generösa avgångsvederlag i sikte, men inga straff är att vänta. Effekter på längre sikt, anseendet för Skellefteå kommun kan kanske bedömas under de närmaste åren. Sådana skandaler har långtidseffekter, tänk på Göteborgs kommun som folkhumorn döpte till Muteborg!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *