Oro och längtan i Corona-tider

En bra början att fundera över ängslan, oro eller ångest är att börja med sig själv. Det har förmodligen de flesta gjort. Forskning bedrivs inom KI –Karoliska Institutet.

Folkhälsomyndigheten beställer undersökningar med ett statistiskt urval i befolkningen. Förmodligen har aktuella undersökningar gjorts i samband med Corona-pandemin som väntar på analys och publicering..Under tiden kan man göra egna iakttagelser över hur beteenden har förändrats av pandemin. Sedan i somras har media rapporterat om ett kraftigt ökat intresse för att ha husdjur, hund och katt, även andra husdjur. Orsaken har tillskrivits hemester-vågen, en utbredd och påtvingad semester i hemmet istället för resor i Sverige och utland. Alla som kan jobba hemifrån har övervägt den möjligheten. Pandemin har medfört påfrestningar men också stimulans av familjelivet för de som har en familj, väl att märka. Det finns en stor andel 1-personhushåll, särskilt i storstäder. Kärlekslivet i fria förhållanden följer sina egna lagar som har fått omprövas radikalt bland annat med tanke på regeln om social distans. Stora förändringar har således uppkommit som väntar på forskarnas rapporter och analyser.

Dagens industri och Svenska Dagbladet har skrivit flera artiklar om efterfrågan av husdjur. En hundvalp kan kosta 60 000 kr i dagens läge. Smuggling av valpar från östländer har ökat. Det är den kallhamrade beskrivningen av den ena sidan på fenomenet. Längtan och oro finns på den andra sidan. Husdjuret, hunden, katten ingår i en idealbild som skapats under århundraden. I masskommunikationssamhället har filmen varit och är alltjämt en betydande kraft. Disney har skapat en disneyfiering. Romantiseringen av djur tar sig många uttryck. På Internet, i sociala media finns en uppsjö av videos som visar gulliga hundvalpar och kattungar. Det är mycket lätt att ta till sig dessa önskebilder där plats inte finns för djurhållningens mörka sidor med lindande för djuren.

När Corona-pandemin upphör kommer ett nytt stort problem i dagen med alla familjer och ensamboende som upptäcker ett problem med att hålla ett husdjur. Då riskerar hundar och katter att behandlas på samma känslokalla sätt som redan sker med s. k. sommarkatter, dvs överges eller avlivas. Därför är det ändå hoppfullt om hunden kostat en förmögenhet och att ägarna investerat i massor av kärlek och känslor. I bästa fall kan det utgöra ett skydd mot hundens lidande. För katten är det mer ovisst.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *