Statens budget för 2021 – Reformtabell – Finanspolitiska stimulanser

En förenklad framställning av finanspolitiska stimulanser i statens budget för 2021 har presenterats av regeringen i en tabell på två sidor. Underrubriker talar om vad syftet är med ”en kraftfull grön ekonomisk återstart” för åren 2021, 2022, 2023.

Det låter ju fantastiskt att något så komplicerat kan presenteras i en ”reformtabell” på två sidor. Siffrorna kan innehålla stor osäkerhet. Sverige är ju så beroende av omvärlden och det vet vi mindre om. Men underrubrikerna med uppdelning på olika utgiftsområden är fullt möjliga att förstå och reflektera över. Där kan var och en av oss ha synpunkter på ett utgiftsområde. Ska det ökas? Ska det minskas? Hur bör det tas över en treårsperiod? Det har aldrig varit lättare att tycka till. Och det har aldrig rått större osäkerhet i svensk ekonomi. Under ”Stärkt beredskap i en ny tid” har regeringen avsatt förstärkning av civilt och militära försvaret. 2023 har 7,47 miljarder avsatts? Det militära försvaret har en rund siffra på 5,0 miljarder medan civilt försvar är beräknat för de tre åren med två decimalers noggrannhet. Det beror på att det finns ”inget att ta på”, ingen framförhandlad försvarspolitik mellan riksdagens partier. Så anslaget på 5,0 miljarder får ses som en siffra där någon av finansdepartementets ekonomer blött ett finger och hållit upp i luften.

Det är mycket givande att läsa rad för rad med olika utgiftsområden. Då förstår man vad det handlar om. Men osäkerheten är stor. Och var och en kan förhålla sig till varje ökning och minskning.

OBS! Sveriges del i EU:s coronabidrag finns inte med i denna tabell. Sverige får en höjd EU-avgift i reda pengar – trots en rabatt – och får acceptera mångmiljardbidrag till coronadrabbade medlemsländer. OBS! Här kan man vara särskilt kritisk till att denna tunga del varken finns med i tabellen eller i tillhörande text.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *