Att BEBO en bostad

De fysiska, ekonomiska och sociala egenskaperna i en bostad är – vågar vi anta – i förgrunden i valet av bostad. Hyrestagaren eller ägaren av en bostad tror sig utgå från sin ekonomiska förmåga för att tillgodose sina behov, mer eller mindre uttalade. Ordningen kan variera. Kanske ligger behoven främst i processen där de ekonomiska konsekvenserna kan iakttas senare. Det är möjligt att överköpa eller att underköpa. Snålheten kan bedra visheten. Statusjakten kan också vara bedräglig. Det kan tänkas att de flesta köpare möblerar bostaden redan i fantasin, men också att tankarna om användning kan följas av någon helt annan disposition av bostaden. Att gå från litet till stort, kanske till en bostad som är väsentligt större, dyrare, vackrare med estetiska värden som ännu inte är upptäckta kan bereda problem. Det kan ta ett helt liv att upptäcka bostadens materiella och estetiska värden som i varierande grad har samband med hur bostaden bebos.

Kort sagt så gäller det att göra sig en föreställning om hur jag som köpare eller hyresgäst kan fylla alla synliga men också fylla egenskaper som först senare blir synliga. Hypotesen är att det finns övervärden och slumrande egenskaper, ofta stora som den boende inte kan ta i anspråk. Ett någorlunda vanligt exempel kan vara fast inredning med bokhyllor i en bostad, designad av arkitekt och tillverkad av en möbelsnickare någon gång under förra seklet. Eller för att dra till med något ännu svårare, vägg med freskomålning av konstnär som den nye ägaren tycker är ful, men inte ens har hört talas om konstnären ifråga. Men det finns andra exempel som inte är lika laddade; en trädgård med fruktträd, en kryddodling med sällsynta arter. En hyrestagare kan ha tillgång till ett platt tak på fastigheten som kan finna innovativ användning.

Nästa led i denna kverulerade kommentar är: det talas och tänks alltför lite och sällan om hyrestagare och köpare som kan/kan inte bebo sin bostad fullt ut. Det är en förlust om bostäder köps eller hyrs för att tas i anspråk utan tankar på att BEBO.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *