Media nämns inte i 34-punktsprogrammet från regeringen

Inte heller familj och allmänhet nämns så vitt vi kunnat se på regeringens hemsida.

Räckvidden för regeringens program följer principer för vad en regering kan och får göra. Situationen är dock så allvarlig att nu måste man både tänka och handla utanför boxen. På annan plats har vi föreslagit en samverkan mellan myndigheter och media. Då leds tanken till totalitära stater där media styrs av makten. En viktig skillnad för oss är att makten har gått regeringen ur händerna när det gäller gängkriminalitet.Vi kan tala om behovet av ett undantagstillstånd där regeringen tillåts samverka med media på ett avgränsat område: gängkriminalitet. Detta bör också avgränsas i tid. En fara uppstår att undantagstillståndet för en viss form av kriminalitet tillåts fortleva oavsett uppnått resultat, kanske i mer dold form. Det blir ett högt pris för demokratin, men vi måste ta risken.

En snabb titt på tablåer för tv-kanaler, även radio, visar att det varje dag finns ett brokigt och stort program om krim. Ofta med kommersiellt syfte, men det behöver inte vara fel, tvärtom. Efterlyst, Svenska fall, Stockholmspolisen, Södertäljepolisen är några exempel på TV-program. Leif GW Persson dyker upp här och där, men han har inte evigt liv han heller. Tanken här är en annan, nämligen att ha dagliga rapporter och diskussioner om läget i realtid med vassa, gärna sansade deltagare. Om åtgärder ska tas upp är det Polisen med sitt våldsmonopol tar ansvaret. Som Corona-rapporteringen men med större tidsandel för offren. och offrens familjer. Polisens arbete måste visas ingående för att sänka murarna till de boende i problemområden. Prioriterade frågor bör vara anmälningar från allmänheten och vittnesmål i domstolarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *