Skribenter om Beyond Meat

Beyond Meat väckte uppmärksamhet i samband med företagets världsvida lansering med finansiering av Bill Gates. Maj 2019 skedde lansering av en produkt, Beyond beef i Coop, Sverige. Som andra livsmedelstillverkare tog man kontakt med matskribenter i samband med lansering av en ny produkt. Här är länkar till två profilerade matskribenter med specialisering på vegansk kost och livsstil. Läs på länkarna.

Det är påfallande hur okritiskt mottagandet hos dessa skribenter varit. Det hade varit bra med fakta om tillverkning och råvaror. Vilken sorts ärtor används? Var och hur odlas ärtorna? Vilka finansiärer står bakom företaget?

En samhällskritiker med bredd och djup är Lars Bern som fortlöpande forskar och skriver om hälsa. Han har tagit initiativet till en förening, blogg och skrivit en bok, allt under temat ”Metabola pandemi.”

Han har samband med detta tagit upp kritiken mot de globala finansiärer som likt familjen Rockefeller arbetar för global dominans och monopol. Bill Gates har strategier som liknar Rockefellers, menar Lars Bern. Denna kritik kommer av allt att döma få ökad spridning. Därför är det bekymmersamt att matskribenter inte berör dessa viktiga problem. Monopolisering av produktion och marknadsföring av växtbaserat kommer fortsatt att diskuteras av både medvetna konsumenter och av experter. Att helt bortse från detta problemkomplex ger ett löjets skimmer över matskribenter som bara lallar på om recept och servering. Det är viktigt att veta var maten kommer ifrån och om maktförhållanden i produktion och marknadsföring.

En kommentar till “Skribenter om Beyond Meat”

  1. När storkapitalet har hittat något nytt livsmedel att marknadsföra skall man dra öronen år sig. I detta fall innehåller biffen Canola oil enligt tillverkarens egna uppgifter. https://www.beyondmeat.com/products/the-beyond-burger/ . Canola oil är en form av rapsolja. Den används som en källa för biodiesel, vilket är mer lämpligt än intag via munnen. Fröoljor är inte lämpliga som föda. Mekanismerna varför det är så finner du i detta föredrag. https://www.youtube.com/watch?v=7kGnfXXIKZM

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *