Nordkalkmålet

Ojnarefallet har mobiliserat motstånd mot exploatering och naturförstöring. Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd efter överklagande från flera parter. Läs hos domstolen här.

Det kan finnas anledning att studera motiven hos de olika parterna. Vad är statens motiv genom Naturvårdsverket? Vad är aktivisternas motiv? Vad är Naturskyddsförenings motiv? Vad är motiven hos var och en i den långa listan? Det är fantastiskt att så många har enat sig om ett överklagande. Men det är viktigt att kritiskt se på motiven hos de olika parterna. Hur ska statens och Naturvårdsverkets agerande tolkas? Är överklagandet till för syns skull eller bottnar det i en övertygelse om naturens och livets okränkbarhet? Naturvårdsverket har sällan eller aldrig stått i första ledet för att skydda miljön.

En aktör med flera strider är kolonierna.se som slåss för Norra Kärr, Ojnareskogen, Kamp Gàllok, Jamtmyråskogen mm.

Vi kan inte sia om utgången i det sk. Nordkalkmålet, men är rädda för att exploatörerna kan vinna. Så brukar det vara… Nu får det vara slut på exploateringen!

En kommentar till “Nordkalkmålet”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *