Epoxi

Av Inger Almström

Ordet epoxi associerar vi oftast med en sorts lim. Lim använder vi ju alla till allt möjligt och ju bättre det är desto mer nöjda blir vi och vem läser det finstilta? Den som ändå gör det fattar han eller hon verkligen? Jag gör det ibland, men oftast inte och så blundar man och använder det, tänker på nyttan…

Epoxi är:

Härdplaster som består av harts och härdare som blandas.

Ingår i spackel, färger, lim, lacker, fogmaterial, golvbeläggningar, injekteringsmedel.

Det ingår också i vindkraftvingar!

I broschyren ”Arbeta säkert med relining” finns råd om hur man skyddar sig mot epoxi (www.slso.sll.se sök relining) men för oss andra som inte plastar avloppsrör invändigt (eller för de som har plastat inkommande vattenrör) gäller i princip rymddräkt! Ett par handskar räcker inte. Det ska vara minst 3 lager och ett par av dessa ska vara kemikaliehandskar, resten tunna engångshandskar som måste bytas hela tiden eftersom de bara står emot epoxin i någon minut. Du ska ha visir med andningsskydd, det ska finnas utsug där du arbetar, och bäst är att läkarundersökas före arbetet. Tänk på detta innan du limmar skon, en leksak etc.

För om du har otur kan det hända att du, liksom mannen tidningen Byggnadsarbetaren 3, 6 mars 2014, rapporterar om kan få öppna sår i ansiktet, på händerna och en livslång allergi som gör det omöjligt att gå tillbaka till arbete i lokaler där epoxi finns. Det vanligaste är att allergi uppkommer genom att personen får det direkt på huden, men partiklar i luften kan också skada då de landar på huden (Byggnadsarbetaren).

Att damm från färdiga produkter, t ex vindkraftvingar skulle ge dessa livslånga lidanden är inte vetenskapligt bevisat, ännu. (Bertil Persson). För den som är drabbad nu är det ett stort handikapp att inte ens kunna vistas bland epoxi produkter. Så svårt drabbade är ännu i bara några få men epoxiallergi ger en livslång allergi. Minsta kontakt och huden blir ett öppet sår. Detta lär, enligt Hudallergimottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm, vara en tickande bomb av ohälsa. En ohälsa som förutom ökad risk för att bli allergisk mot ”allt” leder till sjukskrivningar osv med förstörd privatekonomi dessutom.

Så här kan du skadas: 

  • Allergi vid hudkontakt.
  • Epoxi i luften kan orsaka allergiska reaktioner och astma.
  • Vanligaste symptomen:
  • Rodnad
  • Svullnader
  • Klåda
  • Blåsor och fjällande hud.

Epoxi innehåller Bisfenol-A

Bisfenol-A är ett av många miljögifter vilket tillsammans med bromerade flammskyddsmedel lagras i fettvävnad är hormonstörande och gör oss feta. Att Bisfenol-A fortfarande finns i relinade vattenledningar är en het potatis. Mycket små mängder hittas i dricksvatten från sådana rör. 

Bl.a Kemikalieinspektionen vill förbjuda användningen av tvåkomponentsepoxi i ledningar för dricksvatten. Svenska företag relinar inte med epoxi i dricksvatten idag (men man kan ju tänka sig – i denna globaliserade värld – att en utländsk entreprenör gör det vid en renovering av en äldre fastighet). 

Den stora reliningen är av avloppsrör. Intresserad som jag är av ekologi och miljövård, samt med en make som varit skyddsombud inom Byggnads, undrar jag ju om inte Bisfenol-A når grundvattnet efter att det ”grövsta” tagits bort vid reningsverk (eller filtrering)? Hjälper det verkligen oss alla att bära rymddräkt vid arbete när det sedan frigörs t ex av andra ämnen i avloppet miljömärkta såväl som reningsverkens medel?

Vindkraftvingar och deras utsöndrade av Bisfenol-A via slitage av t ex is men också via en reaktion med elström i de nät som ska avisa, eller med avisningsmedel (brukar vara någon typ av glykol jämför flyget). Det är ännu en effekt som de styrande inte tänkt på är att om antydningarna i Byggnadsarbetaren stämmer, nämligen att epoxi allergiker reagerar på epoxi som är härdat och inte bara på tillverkning. Jag antar att detta är rimligt. Om man tänker på allergier i övrigt kan det vara oerhört svårt att generalisera och detta är givetvis fallet här också. Möjligen kan man göra fältstudier för att se hur fort de stackars människorna får sår men jag skulle föredra att dessa miljöstörande ämnen begränsades än mer eller helst upphörde. 

Det finns ännu, vad jag hört av de som kan mycket om vindkraft, inget sätt idag att återanvända vingarna. Vad sker med relinade vattenlednings- och avloppsrör? Någon som vet, men kanske ännu viktigare för er som bor i hus ni inte byggt eller renoverat själva – vad finns i era rör?

Källor www.byggnadsarbetaren.se, Bertil Persson, 5p Miljövård LTU, Tidningen Hälsa, Året Runts m fl tidningar artiklar om livsstil och hälsa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *