SOM-institutet och Energimyndigheten

altalt

Det senaste vi känner till om befolkningens uppfattning i energifrågor är SOM-rapporterna Inställning till olika energikällor – länsvis redovisning 1999-2011.pdf och Åsikter om energi och kärnkraft.pdf (nedladdningsbara här).

SOM institutet och Energimyndigheten försummar att undersöka inställningen hos de närboende till vindkraftverk. Vi kan inte utesluta att detta är med kall beräkning från Energimyndigheten. Alltsedan utbyggnaden av vindkraften startade i Sverige har röster höjts om detta. ”Vad är det för mening att fråga storstadsborna när det är vi ute i landet som får monsterverk 200 meter höga inpå knutarna?

Energimyndigheten driver en propaganda för fortsatt utbyggnad, nu särskilt i Norrland. Ett av medlen är pressinformation om undersökningarna. Denna information blir missvisande eftersom den inte tar upp inställningen hos de närboende. Vi är förvånade och besvikna på att undersökningsledarna hos SOM inte lyckats visa på problemen i sina kontakter med uppdragsgivarenEnergimyndigheten. Är uppdrag och pengar viktigare för SOM än vetenskaplig etik som kan uppnås genom att göra heltäckande undersökningar? 

Privatpersoner och föreningar har inte pengar att bekosta intervjuundersökningar hos befolkningen som är grannar med vindkraftverk. Ett demokratiskt underskott som måste utjämnas! Diskussionen om undersökningarna bland vindkraftmotståndare har lett till förvirring och konflikter. Nu måste undersökningar om inställning till olika energikällor göras där närboende och drabbade också får ge sina svar på frågorna!

En kommentar till “SOM-institutet och Energimyndigheten”

 1. SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför en stor datainsamling varje år sedan 1986. I våra postenkäter ingår sedan lång tid tillbaka frågor om svenska folkets inställning till olika energikällor (opinionsforskningen kring svensk energiopinion går för övrigt tillbaka till mitten av 1970-talet och är i många avseenden världsunik).

  För att kunna undersöka opinionsläge och trender hos svenska folket görs givetvis ett slumpmässigt urval. Alla folkbokförda personer i Sverige mellan 16 och 85 år har exakt lika stor chans (ungefär 1/850) att bli utvald att delta i en SOM-undersökning. Hela idén med undersökningsserien är att genomföra undersökningarna så likt som möjligt för att kunna spåra intressanta opinionsförändringar.

  Den forskning som efterlyses i blogginlägget existerar redan! I de årligen återkommande SOM-rapporterna (www-som.gu.se) avrapporteras mängder av fördjupade analyser av svensk energiopinion i allmänhet. Det förvånar mig oerhört att dessa studier är så lite lästa bland vindkraftsmotståndare runt om i vårt land.

  När det gäller analyser av närboendes syn på vindkraft kan hänvisas till Per Hedbergs kapitel i vår senaste huvudrapport ”I framtidens skugga”. Där görs en mycket intressant analys av hur vindkraftsopinionen i Sverige utvecklats i de 16 kommuner där vindkraftsutbyggnaden varit som störst.

  Och för den som letar lite längre tillbaka i tiden finns fördjupade studier av svenska folkets syn på vindkraftens miljöstörande effekter, bara för att ta ett exempel. Dessa analyser förtjänar, tycker jag, ett större utrymme i energidebatten.

  SOM-institutet erbjuder de bästa systematiska mätningarna av svensk energiopinion. Om några veckor går SOM-undersökningen 2012 i fält. När data blir färdiga framåt vårkanten får vi nästa avläsning av hur energiopinionen utvecklas i Sverige. Jag hoppas och tror att många delar min egen nyfikenhet när det gäller att följa hur svenska folkets syn på vindkraft påverkas av den intensiva opinionsbildning som pågår och av den snabba utbyggnad av vindkraften som pågår i Sverige.

  För de studenter och forskare som vill genomföra egna fördjupade analyser görs alla SOM-institutets data tillgängliga för forskning och undervisning via Sveriges Nationella Datatjänst (www.snd.gu.se).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *