Högtravande skryt!

Hej Du hövding för Västerbotten!

Ert högtravande skryt på Länsstyrelsens hemsida fyller mig med vämjelse.

Länsstyrelsens vision 

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

  • Vi är öppna för människors behov, idéer och verksamheter
  • Vi förenar statliga intressen med regionala mål
  • Vi vårdar och tar till vara vår natur och miljö 
  • Vi medverkar till goda ekonomiska förutsättningar 
  • Vi arbetar för att människor ska trivas och utvecklas i ett samhälle som är tryggt och ger livskvalitet

Här kommer omtolkning i det format som ni tycks anse passande för undersåtar!

  • Ni borde vara…
  • Ni splittrar byar och befolkningar…
  • Ni förstör natur och miljö
  • Ni har ingen aning om ekonomiska konsekvenser
  • Ni borde arbeta för att…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *