Ragn-Sells krasch för kunder och miljö i Stockholm

Ragn-Sells har vunnit en upphandling för Stockholms Stad gällande sophämtning. Redan första veckan har sopkaos utbrutit.  Läs SvD här.

Ett stort problem har varit att bilarnas kranar inte klarat överfyllda sopcontainers. Det är något som borde ha kunnat förutses av RagnSells. I stället har man låtit kaos utbryta med alla sanitära problem som det medfört. Kunderna betalar för en tjänst som inte fungerar. Olägenheter och kostnader övervältras på hushållen och kommunen.

Denna krasch kan jämföras med starten 2006 för RagnSells anläggning för farligt avfall i Robertsfors kommun. Redan i starten hade Ragn-Sells ett stort haveri med katastrofala verkningar. Anläggningen visade sig vara felplanerad och felbyggd. Ett fuskbygge! Läs här.

Jämförelsen visar att Ragn-Sells inte har uppfyllt villkoren i avtalen. Företaget verkar ha grundläggande problem med sin affärsmoral – ”Att lova runt och hålla tunt”. Strategin verkar vara att bortse från negativa händelser och risker och därmed förknippade kostnader. Då ökar chansen att vinna upphandlingar. Konsekvenserna för konsumenterna och miljön får någon annan bära.

En krasch med Ragn-Sells blir en mycket dyrköpt erfarenhet för kunderna och miljön!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *