Miljödomstolen gav företaget Ragn-Sells tillstånd att anlägga en deponi för förorenade massor i Fagerliden

Till deponin kommer bland annat merparten av den arsenikförgiftade marken från gamla Robertsfors Bruk att forslas.. Ca 20 000 lastbilar kommer att passera in och ut genom samhället när 80 000 ton arsenikförgiftad jord ska saneras, och ersättas, vid gamla Robertsfors bruk nära Rickleåns strand. Tillståndet gäller maximalt 180000 ton förorenade massor.