Allmänhetens förtroende för regeringen

I takt med motsägelsefulla besked från regeringen närmar sig nu kurvan för allmänhetens förtroende asymptotiskt kurvan för det minskande förtroendet för politiker, det vill säga ”same shit”. Regeringen har tagit ett samordningsansvar som de inte mäktar. Det är naturligtvis något mycket allvarligt både på kort och lång sikt, eftersom pandemier kan väntas för lång framtid. Att säga så är inte ett allmänt bjäbbande utan något som är övertänkt under det första corona-året.

Ett grundproblem är att de politiker som kommunicerar ut till allmänheten via media har de sämsta möjligheterna att ikläda sig ett så stort ansvar. Dålig utbildning allmänt och ingen utbildning alls i hithörande frågor. Ett exempel är den snusförnuftige justitieministern (fil kand, ej jurist som en justitieminister bör vara) som för några år sedan uttalade att Sverige borde ha ”egen kapacitet” att utveckla och tillverka vacciner. (SVT 15/3 2021) Då hade det gått ännu sämre och till kostnader som ett litet land inte kan bära utan stödjande exportmarknad.

När nu vaccinet från Astra Zeneca kommit i tvivelsmål i en rad länder ställs regering och Folkhälsomyndigheten inför nya utmaningar att göra svart till vitt. Men om man vågar erkänna svårigheterna med logistiken och misstagen med godkännanden, då kan vi i alla fall hoppas att utvecklingen framöver blir mindre dålig.

Överraskningsmomentet, tack Sabuni!

Vem kunde vänta sig att Nyamko Sabuni med endast några procent av väljarna skulle klippa till med ett proaktivt utspel inför valet 2022 med önskan om en regering ledd av M. Sossarna höll masken och sökte verka förstående. Mp har väl ännu inte sagt något. C tjatar om att de också är ett liberalt parti. De andra har hamnat på defensiven. Omedelbart trädde motståndare inom L fram med brösttoner om det odemokratiska SD. De har förmodligen inte förstått att utspelet kan bli en reningsprocess för SD. Det är ju bl a genom rening som SD uppnått fortsatta framgångar.

Man kan bara önska att Sabuni lyckas med sitt utspel för att det ska kunna bli en regering som kan lyckas bättre med:

  • migrationspolitiken, som har koppling till kriminalpolitiken
  • energipolitiken, broms på vindkraften och satsning på kärnkraft med små, säkra reaktorer
  • skolan, det finns mycket att ta igen efter en pandemi
  • försvar mot hotet från Ryssland
  • bekämpning av korruption och oskäliga löner och ersättningar
  • bejakande av nya vägar som den unga generationen funnit att bo och arbeta

Girighet, dödssynd för en kvinna

Ebba Busch har ställt till det rejält för både sitt privatliv och i sin roll som partiledare. Stora konsekvenser kan väntas för henne och hennes närmaste. Om hon förlorar tvisten om husköpet och åtalet för grovt förtal då är det kört säger media. Har gränserna för girighet förskjutits i Sverige? Ja, utan tvekan! Birgitte Bonnesen i Swedbank är ett exempel. Och det finns många andra exempel som redan tonat bort i mängden av åtalbara bedrägerier och horribel affärsetik. Någon lösning på problemet finns inte i denna korta artikel, men väl uppslag till djupare funderingar.

Det är väl känt att kvinnor kan drabbas hårdare än män. Svensk politik vimlar av exempel. Det var inte bara Mona Sahlin s som mötte folkets och medias fördömande, hon efter Toblerone-affären. Girighet av första graden, ungefär som att stjäla toapapper på jobbet. Maria Leissner fp vållade en dödsolycka i bil, som förändrade hennes liv. Hennes person ifrågasattes utan grund. Gudrun Schyman v drabbades av alkoholens verkningar och tog ansvaret för det, men fördömdes ändå av folket och media. Bokföringsbrott, en form av girighet, för hennes krog spädde på.

Ebba Busch kommer förmodligen inte att känna skam för något som hennes väljare kan uppfatta som girighet, en dödssynd. Tobias Hammar har skrivit en bok om höjdarnas girighet. Läs mer.

Hammar, Tobias, Girighet: vetenskapliga perspektiv på varför mycket vill ha mer, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014

Sossarnas slut nalkas

Alice Teodoresco Måwe, i den nya nättidningen Bulletin har formulerat varför socialdemokraterna håller på att förlora regeringsmakten.

Hon pekar på att tydliga tecken för rädsla hos S-makthavarna gör sig alltmer gällande. Rädsla leder till fall. Hon jämför med sitt forna hemland Rumänien där diktatorn Nicolae Ceausescu morgonen den 21 december år 1989 möttes av buande utkommenderade åhörare. Ceausescus rädsla speglades i hans ögon. Rädslans logik gäller även för Löfvens skrämseltaktik sägs i den nya nättidningen Bulletin.

Fullt så dramatiskt, tänker jag på denna blogg, kommer det inte ske i Sverige. Men ett scenario med förödmjukelse och nederlag är fullt tänkbart när valresultatet tillkännages efter nästa val. Också maktskifte i många kommuner kan komma att ske, där ställningen grundar sig på maktmissbruk och slentrian. Men det är möjligt att vi först får ett maktskifte på nationell nivå, som bereder vägen för lokalt maktskifte. Det finns ett otal kommuner där sossarna har klamrat sig fast vid makten och där makten är sammanvävd i ett privilegiesystem. Detta system har politiserat all kommunal verksamhet där inte de mest meriterade personerna har tillsatts utan fastmer de lismande och myglande med partibok. I Norrland ser vi ett flertal sådana exempel. Berörda har skyhöga löner och stora fallskärmar. De kommer intill döddagar ha sin privata ekonomi tryggad och en del lär efter nästa val söka sig till annan bostadsort i Spanien, Portugal, Thailand och så vidare för att slippa se folk i ögonen. Avpolletterade politiker på region- och riksnivå kommer att få det lättare eftersom de pinkat in ett större revir där de lättare kan gömma sig.

SVT:s och SR:s bevakning av presidentvalet i USA

En lång rad före detta svenska toppolitiker har passerat i strid ström för att uttala sig. Alla har försökt att på ett illa dolt sätt tala för sin och sitt partis kandidat. Deras tro på vad som är PK för dagen har styrt deras uttalanden? Varför ska Carl Bildt, Margot Wahlström, Mattias Karlsson, Mona Sahlin etc. agera för att söka påverka något som ligger utanför deras domäner? Kan det inte räcka med att kommentera fritt, kanske genom att tala om tänkbara nackdelar och fördelar med båda kandidater, även om vice-posten? Svenska f.d. politiker har getts tillfälle att prata på ett sätt som kommenteras av andra media. Genren kan kallas media om andra media. SVT har haft ett flertal korrespondenter utspridda i USA. Carina Bergfeldt har pratat så att fradgan skummat i munnen när hon försökt prata ned underklassens och nedre medelklassens egen gladiator, Donald Trump.

Fy, SVT!

Från läktaren

I UK utsätts Julian Assange för omänsklig behandling genom att kvarhållas i brittiskt fängelse i avvaktan på dom i januari 2021 gällande utlämning till USA. Risken är stor för självmord redan nu och blir inte mindre av att sitta i USA-fängelse. I Sverige görs praktiskt taget ingenting, trots att kraftmedel finns.

I Sverige sitter vi på läktaren som vanligt som åskådare till en rad tragiska händelser, Belarus och förföljelser av demonstranter, Kina som även på sin nationaldag häktar och plågar kritiker i Hong Kong och på många andra platser, rasismen i USA som nu blivit ett allt större problem. Detta äv några av de mest kända tragedierna med global räckvidd för uppmärksamhet. I Sverige görs praktiskt taget ingenting, trots att kraftmedel finns.

Här förhandlar arbetsmarknadens parter om Las, lagen om anställningsskydd. Ekot i Sveriges Radio meddelar:

Förhandlingarna handlar bland annat om anställningsskydd, omställning till nytt jobb och en kollektivavtalad a-kassa. Enligt personer med insyn i förhandlingarna som Ekot har talat med är en av de svåraste frågorna arbetsgivarnas krav på att göra det lättare att säga upp en anställd av personliga skäl.

Det kritiska läget har animerat Vänsterns avgående partiledare att skärpa tonen kraftigt. Han har lovat konsekvenser om regeringen gör utredningen om Las till gällande lag. Då är det Game Over. ”Då kommer inte V att längre tolerera regeringen.” Gör upp om Las nu! Sätt kraften på humanitära tragedier som pågår! Så att jag själv kan lämna läktaren och gå hem och slappa.

Statens budget för 2021 – Reformtabell – Finanspolitiska stimulanser

En förenklad framställning av finanspolitiska stimulanser i statens budget för 2021 har presenterats av regeringen i en tabell på två sidor. Underrubriker talar om vad syftet är med ”en kraftfull grön ekonomisk återstart” för åren 2021, 2022, 2023.

Det låter ju fantastiskt att något så komplicerat kan presenteras i en ”reformtabell” på två sidor. Siffrorna kan innehålla stor osäkerhet. Sverige är ju så beroende av omvärlden och det vet vi mindre om. Men underrubrikerna med uppdelning på olika utgiftsområden är fullt möjliga att förstå och reflektera över. Där kan var och en av oss ha synpunkter på ett utgiftsområde. Ska det ökas? Ska det minskas? Hur bör det tas över en treårsperiod? Det har aldrig varit lättare att tycka till. Och det har aldrig rått större osäkerhet i svensk ekonomi. Under ”Stärkt beredskap i en ny tid” har regeringen avsatt förstärkning av civilt och militära försvaret. 2023 har 7,47 miljarder avsatts? Det militära försvaret har en rund siffra på 5,0 miljarder medan civilt försvar är beräknat för de tre åren med två decimalers noggrannhet. Det beror på att det finns ”inget att ta på”, ingen framförhandlad försvarspolitik mellan riksdagens partier. Så anslaget på 5,0 miljarder får ses som en siffra där någon av finansdepartementets ekonomer blött ett finger och hållit upp i luften.

Det är mycket givande att läsa rad för rad med olika utgiftsområden. Då förstår man vad det handlar om. Men osäkerheten är stor. Och var och en kan förhålla sig till varje ökning och minskning.

OBS! Sveriges del i EU:s coronabidrag finns inte med i denna tabell. Sverige får en höjd EU-avgift i reda pengar – trots en rabatt – och får acceptera mångmiljardbidrag till coronadrabbade medlemsländer. OBS! Här kan man vara särskilt kritisk till att denna tunga del varken finns med i tabellen eller i tillhörande text.

Media nämns inte i 34-punktsprogrammet från regeringen

Inte heller familj och allmänhet nämns så vitt vi kunnat se på regeringens hemsida.

Räckvidden för regeringens program följer principer för vad en regering kan och får göra. Situationen är dock så allvarlig att nu måste man både tänka och handla utanför boxen. På annan plats har vi föreslagit en samverkan mellan myndigheter och media. Då leds tanken till totalitära stater där media styrs av makten. En viktig skillnad för oss är att makten har gått regeringen ur händerna när det gäller gängkriminalitet.Vi kan tala om behovet av ett undantagstillstånd där regeringen tillåts samverka med media på ett avgränsat område: gängkriminalitet. Detta bör också avgränsas i tid. En fara uppstår att undantagstillståndet för en viss form av kriminalitet tillåts fortleva oavsett uppnått resultat, kanske i mer dold form. Det blir ett högt pris för demokratin, men vi måste ta risken.

En snabb titt på tablåer för tv-kanaler, även radio, visar att det varje dag finns ett brokigt och stort program om krim. Ofta med kommersiellt syfte, men det behöver inte vara fel, tvärtom. Efterlyst, Svenska fall, Stockholmspolisen, Södertäljepolisen är några exempel på TV-program. Leif GW Persson dyker upp här och där, men han har inte evigt liv han heller. Tanken här är en annan, nämligen att ha dagliga rapporter och diskussioner om läget i realtid med vassa, gärna sansade deltagare. Om åtgärder ska tas upp är det Polisen med sitt våldsmonopol tar ansvaret. Som Corona-rapporteringen men med större tidsandel för offren. och offrens familjer. Polisens arbete måste visas ingående för att sänka murarna till de boende i problemområden. Prioriterade frågor bör vara anmälningar från allmänheten och vittnesmål i domstolarna.

Mp-ledarval är fel fokus

När ett av språkrören, Isabella Lövin avgår är det begripligt att media sätter hela fokus på frågan om efterträdare. Andra frågor kommer inom kort att ta över som EU:s stödpaket och maktskifte i Belarus som högsta prioritet. Inrikespolitiskt sker en fortsatt underminering av ställningen för S samtidigt som inget starkt regeringsalternativ kan skönjas.

Fortsättningen kan påverkas av starka tendenser i media. SVT tycks känna hotet om förändringar i sitt public serviceuppdrag, som visat sig i program som Aktuellt, Rapport och Agenda. Där har man blivit tuffare mot S-makten och S-styrda kvinnor och män i Staten. Alternativmedia växer och höjer nivån i samhällskritiken. Där gör Swebbtv framgångar vecka för vecka. Se upp S och S-kloner! Se upp globalister! Detta är stora krafter som kan komma i samsvängning med andra stora skeenden i världen som presidentvalet i USA och Kinas ambitioner om världsherravälde.

Grovt djurplågeri – våga störa!

Nu har alla riksdagspartier enats om en ny brottsrubricering: Grovt djurplågeri som ska leda till fängelse. Läs Expressen och Feber.

Miljöpartiet har enligt uppgifter i media varit emot skärpta straff som botemedel, men i detta fall anses fängelsestraff spegla brottet men utan närmare förklaring från Mp till ställningstagandet. Personer som begår övergrepp på djur genom försummelser och vanvård undgår även i fortsättningen fängelsestraff när brottet inte ses som grovt. Det riskerar att fria många förövare som har råd med advokater som kan försvara gärningspersoner som istället borde låsas in och beläggas med djurförbud.

Tyvärr syns inte någon diskussion om proaktiva insatser att förebygga och förhindra djurplågeri. Djurhållare kan leva ett ensamt liv med liten kontakt med omgivningen.
Grannar och ideellt arbetande personer skulle kunna stiga fram och inleda kontakter i förebyggande syfte. Som ursäkt att inte göra det brukar många skylla på att det kan uppfattas kränkande. Vad är viktigast? Djurens omvårdnad och skydd eller ”vett och etikett” ? Svaret är givet att omgivningen, goda grannar kan göra en insats om man vill och vågar.