20 000 ton farligt avfall 150 meter från villor

Nu handlar det om en helt annan plats: Nättraby i Blekinge. Men mönstret är detsamma, och därför anmärkningsvärt. 
Ragnsells hyreskontrakt för nuvarande tomt för mellanlagring av avfall upphör snart, ny mark måste skaffas. Första lediga tomt. 
Mellanlagring av PCB, kreosot, svavel… en olycka på förra platsen har redan inträffat. 
Nya tomten ligger bredvid ett viktigt vattendrag, och endast 150 meter från villor. 
"Samrådsmöte" har redan hållits och i dagarna ska miljödomstolen behandla Ragnsells ansökan. 
VD för företaget som kan komma att hyra ut den nya tomten säger: 

Jag är av den åsikten att man kan vara säker. Det är ett slutet system där allting är säkrat. Ragnsells är ju specialiserade på att värna miljön, de är vana vid att ta hand om den här typen av produkter.

Då har han inte tagit del av denna sajts fakta om Ragnsells haveri i Fagerliden. 
"Vanliga" människors reaktioner är enbart oro. Fredrik Hallsten är en av dem, och har startat en protestlista. 
Visst känner man igen mönstret…? 
Blekinge Läns Tidning skriver mer. Länk