Littfest i Umeå 18–20 mars 2021, digitalt med 450 besökare

Å ena sidan. Samekulturen, eller rättare sagt samekulturerna, utjämnas och anpassas på gott och ont genom att representanter av vitt skilda slag stöps i en form som Littfest. Romerna fick en egen programpunkt. Varför ska Umeå vara samlingsplats för och exponering av språkliga och kulturella minoriteter? 

Om nu en Littfest ska arrangeras i Umeå, är det tillgången på infrastruktur som är avgörande? Eller kommunikationerna? Varför så få deltagande kulturpersonligheter från Umeå, schälva Ume? Men ok, där fanns musikern Dennis Lyxzén från Umeå och författaren Svante Bäckström från Rickleå i grannkommunen Robertsfors. Ja, från samma kommun kom även Karin Smirnoff, Hertsånger som gjort framgång med sin romantrilogi om Jana Kippo från Smalånger.

Veganism som rörelse fick en tillbakablick tack vare Umeås historia från 1990-talet som veganstaden i Sverige. Men dramaturgin från 90-talet kom inte fram. Moderatorn för samtalet var bara 10 år då. Men Dennis Lyxén, musiker, Straight Edge kunde berätta desto mer. Lisa Gålmark, historiker kunde sätta in veganstaden Umeå i ett större och längre perspektiv med feminismen som förhoppningsvis sådde ett frö hos de unga i publiken.

Kulturarbetare fick möjlighet att framträda tack vare finansiering från det offentliga, något som inte redovisades.

Då kommer medaljens baksida : Å andra sidan.

Problemet med exploateringen av Norrlands natur och naturrikedomar berördes endast i förbigående, trots att författaren Po Tidholm* medverkade som en av två programledare. Den andra var kritikern och författaren Yukiko Duke. Po Tidholm hasplade ur sig helt kort att Northvolt, med tre tusen anställda i starten, tänker lösa hela sitt behov av råvaror i Norrland. Storbolag ska lösa sitt energibehov genom vindkraften för totalitär elektrifiering av samhället. Vindkraften inkräktar på samernas rättigheter. Känn på det! Här kommer konflikten i öppen dag. Motsatsförhållanden borde ha fått plats en hel dag. Men då skulle nog det ekonomiska stödet till Littfest från Makten utebli. Littfest i Umeå är i grunden en av många uttryck i kampen för överlevnad för minoriteter mot majoritetsbefolkning. Så länge industrisamhället har de politiska och ekonomiska resurserna är kampen ojämn. Littfest kan bidra genom att öppna ögonen på ett fåtal i befolkningen. 

* Tidholm, Po, Norrland: essäer & reportage, Teg Publishing, Luleå, 2012

Ring tillbaka när du lugnat ner dej, sa Klarna.

Jag hade en reklamation idag gällande faktura på Expressen premium. Efter lång väntan i telefonkö till Klarna med e-legitimation fick jag tala med en handläggare. Jag förklarade att jag sagt upp prenumerationen för cirka fyra veckor sedan. Jag krävde att Klarna skulle avskriva fordran. Nej, det går inte eftersom Expressen fakturerat. Jag upprepade flera gånger att jag sagt upp prenumerationen för länge sedan. Då frågade Klarna om jag ville pausa betalningen. Nej, svarade jag. Vill du göra en delbetalning, frågade Klarna. Nej, inte det heller, svarade jag. Kan det blivit ett fel hos Klarna, frågade jag. Klarna ville inte förstå frågan, inte ens efter upprepning. Jag blev mer och mer förbannad och gav luft åt min avsky för Klarna.

Då sa Klarna: ”Nu lägger jag på och du får ringa tillbaka när du lugnat ner dej”.

Trots den kraftiga pulshöjningen orkade jag ringa Expressens kundservice. Telefonkö ett långt tag. Därefter en automatröst: ”Det finns för närvarande ett samtal före dig”. Så höll det på cirka fem minuter. När jag lagt på ringde en vänlig person från Expressen kundservice som visade sig vara mycket förstående. Hen kunde bekräfta att jag gjort uppsägningen den 20 februari men att ”dragning” redan hade gjorts för kommande period. Jag ställde mig helt oförstående. Troligen hade hen instruktioner att vara förstående och hjälpsam. Hen instruerade mig att betala Klarnas faktura på 169 kr och att jag skulle få återbetalning från Expressen för två perioder, 138 kr.

Så kan det se ut med betalningar från en konsument på en betalmarknad som domineras av Klarna. Klarnas affärsidé påstås medföra förenklingar. Det är en lögn som många har avslöjat.

Allmänhetens förtroende för regeringen

I takt med motsägelsefulla besked från regeringen närmar sig nu kurvan för allmänhetens förtroende asymptotiskt kurvan för det minskande förtroendet för politiker, det vill säga ”same shit”. Regeringen har tagit ett samordningsansvar som de inte mäktar. Det är naturligtvis något mycket allvarligt både på kort och lång sikt, eftersom pandemier kan väntas för lång framtid. Att säga så är inte ett allmänt bjäbbande utan något som är övertänkt under det första corona-året.

Ett grundproblem är att de politiker som kommunicerar ut till allmänheten via media har de sämsta möjligheterna att ikläda sig ett så stort ansvar. Dålig utbildning allmänt och ingen utbildning alls i hithörande frågor. Ett exempel är den snusförnuftige justitieministern (fil kand, ej jurist som en justitieminister bör vara) som för några år sedan uttalade att Sverige borde ha ”egen kapacitet” att utveckla och tillverka vacciner. (SVT 15/3 2021) Då hade det gått ännu sämre och till kostnader som ett litet land inte kan bära utan stödjande exportmarknad.

När nu vaccinet från Astra Zeneca kommit i tvivelsmål i en rad länder ställs regering och Folkhälsomyndigheten inför nya utmaningar att göra svart till vitt. Men om man vågar erkänna svårigheterna med logistiken och misstagen med godkännanden, då kan vi i alla fall hoppas att utvecklingen framöver blir mindre dålig.

Arla – himmel för VD och helvete för mjölkkorna

Så sent som i fjol gjorde Uppdrag granskning reportage om mjölkgårdar med leveranser till Arla.

Det är mycket provocerande att bonus i mångmiljonklassen betalas till VD i Arla.

Bondestyrda organisationer och företag tycks sakna både vilja och förmåga att städa upp i en näring som berör så många, människor och djur.

Överraskningsmomentet, tack Sabuni!

Vem kunde vänta sig att Nyamko Sabuni med endast några procent av väljarna skulle klippa till med ett proaktivt utspel inför valet 2022 med önskan om en regering ledd av M. Sossarna höll masken och sökte verka förstående. Mp har väl ännu inte sagt något. C tjatar om att de också är ett liberalt parti. De andra har hamnat på defensiven. Omedelbart trädde motståndare inom L fram med brösttoner om det odemokratiska SD. De har förmodligen inte förstått att utspelet kan bli en reningsprocess för SD. Det är ju bl a genom rening som SD uppnått fortsatta framgångar.

Man kan bara önska att Sabuni lyckas med sitt utspel för att det ska kunna bli en regering som kan lyckas bättre med:

  • migrationspolitiken, som har koppling till kriminalpolitiken
  • energipolitiken, broms på vindkraften och satsning på kärnkraft med små, säkra reaktorer
  • skolan, det finns mycket att ta igen efter en pandemi
  • försvar mot hotet från Ryssland
  • bekämpning av korruption och oskäliga löner och ersättningar
  • bejakande av nya vägar som den unga generationen funnit att bo och arbeta

Officiell lägesrapport för vaccinet

SR 1 intervjuade idag regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström om leveransläget för vacciner av flera fabrikat.

Det var verkligen hög tid för mer detaljer som visar komplexiteten i logistikkedjan för nya produkter i mycket stora volymer. Ett stort ansvar vilar på vaccinsamordnaren för Sverige, alltför stort eftersom det torde vara mycket slitsamt att leva med komplexitet och osäkerhet under lång tid. Det är därför regeringens ansvar att ge eller förbereda support till denna nyckelfunktion om benen viker sig för vaccinsamordnaren. En tidsfråga. Om samordningen fallerar tror kanske regeringen och FHM:s alla experter att de kan komma att två sina händer om och när det går från stor oreda till totalt kaos. Jag tvår mina händer!” ropade kejsaren. ”Jag befallde inte att detta skulle ske!

Pandemi som logistikproblem

Senaste besked om vaccin är att det ska komma under andra halvan mars för fas 2. Det är för mig en gåta hur alla som framträtt lyckats undanhålla relevant information. Hela tiden har jag själv tänkt i termer av logistik, hur en lång och ny kedja ska bli funktionell. Experterna och sjukvårdens representanter har likt trollkarlar fintat publiken, lite som tricket: Under vilken kopp av tre koppar ligger ärtan?

Svårt att finna en liknelse som är träffande. Mer logiskt att se vaccinering som ett krävande logistikproblem. Och då kan jag påstå att trots alla som framträtt, så har ingen varit logistikexpert för produktion och distribution av mycket stora volymer av helt nya produkter från ett flertal tillverkare till en marknad där vinsten ska optimeras för Big Pharma.

Girighet, dödssynd för en kvinna

Ebba Busch har ställt till det rejält för både sitt privatliv och i sin roll som partiledare. Stora konsekvenser kan väntas för henne och hennes närmaste. Om hon förlorar tvisten om husköpet och åtalet för grovt förtal då är det kört säger media. Har gränserna för girighet förskjutits i Sverige? Ja, utan tvekan! Birgitte Bonnesen i Swedbank är ett exempel. Och det finns många andra exempel som redan tonat bort i mängden av åtalbara bedrägerier och horribel affärsetik. Någon lösning på problemet finns inte i denna korta artikel, men väl uppslag till djupare funderingar.

Det är väl känt att kvinnor kan drabbas hårdare än män. Svensk politik vimlar av exempel. Det var inte bara Mona Sahlin s som mötte folkets och medias fördömande, hon efter Toblerone-affären. Girighet av första graden, ungefär som att stjäla toapapper på jobbet. Maria Leissner fp vållade en dödsolycka i bil, som förändrade hennes liv. Hennes person ifrågasattes utan grund. Gudrun Schyman v drabbades av alkoholens verkningar och tog ansvaret för det, men fördömdes ändå av folket och media. Bokföringsbrott, en form av girighet, för hennes krog spädde på.

Ebba Busch kommer förmodligen inte att känna skam för något som hennes väljare kan uppfatta som girighet, en dödssynd. Tobias Hammar har skrivit en bok om höjdarnas girighet. Läs mer.

Hammar, Tobias, Girighet: vetenskapliga perspektiv på varför mycket vill ha mer, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014

Grönt stål, farliga jämförelser

Grundarna till H2 Green Steel använder drastiska jämförelser för att förklara sin affärsidé.

–Vi är ett Tesla för stålindustrin, sa Carl-Erik Lagercrantz som är vd för investmentbolaget Vargas och styrelseordförande för både batteritillverkaren Northvolt och nya H2 Green Steel (SvD 23 februari 2021). Kommunpolitikerna vill inte vara sämre i sitt bildspråk:

–Det här är det största som hänt Boden sedan bygget av Bodens fästning, sa Claes Nordmark (S) kommunstyrelsens ordförande i Boden (SvD 23 februari 2012).

En mer utförlig berättelse gavs i ett pressmeddelande som Avanza publicerat, förmodligen som en tidig åtgärd för att locka till kommande aktieköp.

Diskussionen som visar på enorma förväntningar är logisk med hänsyn tagen till projektets fundament. En satsning på en ny teknologi för ståltillverkning kan inte vara liten. Think Big. Man har talat väldigt lite om marknadsföring. Som en schablon har uppgivits att grönt stål kommer att bli 20 procent dyrare. Det låter inte så farligt, i alla fall inte i jämförelse med konsumentvaror. Här handlar det om en insatsvara i industriell produktion av industrivaror, konsumentkapitalvaror och konsumentvaror. En kostnadsökning i första tillverkningsledet kan se blygsam ut. Med påslag i efterföljande led kan en krona växa till flera kronor, dvs. flera hundra procent. Köparen måste kunna räkna hem merkostnaden, om marknaden är fri. Slutkonsumenten vill kunna uppleva ett mervärde för ett högre pris.

Vi kan utgå från att politiker i allmänhet har mycket vaga begrepp om marknaden och låter sig lätt övertygas av dynamiska investerare. Vi får se om diskussionen kommer att omfatta hela kedjan mellan ax och limpa.

Storkapitalet till Norrland

Vem kan man prata med om de stora investeringar som görs i Norrland? Stålverk-80 – Palmes skötebarn, Norrbotniabanan, Vindkraftanläggningen i Kolerbygden med 1101 verk, Northvolt och nu H2 Green Steel.

När det gäller lokalpolitiken i Robertsfors efter förlusten av Element Six, i ett stort internationellt företag är det för känsligt att prata om. Då kan dålig behandling av sossarna i Robertsfors bli följden. Men vill man prata om staten och kapitalet är infarten till Coops supermarknad ett hett tips. Där finns ofta två hängivna representanter för Kommunistiska Partiet i Robertsfors. De är inte så duktiga att diskutera. Där jobbas med magkänsla. Jobbet är i första hand att sprida trycksaker som deras parti har tagit fram. Men mycket trevliga att småprata med. Känslan är viktig.

Nu kokar Norrland när batterifabriken Northvolt har börjat byggas i Skellefteå, med igångsättningssvårigheter pga. Corona. Igår tillkännagavs att välkända investerare, investmentbolaget Altors grundare Harald Mix och batteriföretaget Northvolts ordförande Carl-Erik Lagercrantz står bakom H2 Green Steel. I den första rundan på 500 miljoner kronor har bland andra Scania, Spotifys Daniel Ek och Cristina Stenbeck investerat.

Till sommaren vet åtminstone jag som skriver detta vad jag ska berätta för kolportörerna utanför Coop i Robertsfors. Om de inte redan har hört det från Umeå, så kan det berättas att den där Ek bor i Djursholm i en fasligt påkostad nybyggd villa i 100-miljonersklassen. Kåken som stod där innan dög inte så den revs efter att ha fått rivningstillstånd. Så där rök väl si så där 25 miljoner innan de ens hade börjat bygga drömvillan. Mina vänner kommer inte att ta till vapen för en sådan struntsak. Det som nu sker i Norrland kommer att ge bränsle för diskussion i alla Norrlands kommuner om arbetarrörelsens satsning på storkapitalisterna. Diskussionen kommer att omfatta alla, inte bara mina vänner utanför Coop i Robertsfors.