Elräkningen blir 100.000 kr per år i vårt hushåll med två personer

Så lurar politikerna oss om vindkraft – Så löses el-krisen – Snabbkurs i elförsörjning och kärnkraft Professor Jan Blomgren förklarar, Per Ström ställer frågorna och drar slutsatser.

Kan du instämma i mantrat? Nu fan räcker det – Stoppa det politiska vansinnet – PK blir vår undergång! Det är lätt att instämma när den förda energipolitiken drabbar oss personligen. Med samma styrka talar debattartikeln 2022-08-05 i Svenska Dagbladet – Så kan vi säkra elförsörjningen. Tre företrädare för SD förklarar och formulerar ett krisprogram för elförsörjningen. Kärnkraften spelar också här en avgörande betydelse.

Eftersom energifrågan dragits i långbänk så länge blir vi lätt provocerade. S och MP bär huvudansvaret för en vansinnig politik. Inte partisvansen, utan de ledande företrädarna. Tårtning är ett för milt straff. Väljarna måste straffa vansinnet, inte enskilda som stöder S och MP, utan partiet som kollektiv och även ledande figurer som sprider lögner och halvsanningar för att försöka behålla makten. Den vansinniga energipolitiken hos S och MP måste stoppas för att istället följa krav från Jan Blomgren, Elsa Widding med flera som vill få fossilfri energi, med vattenkraft och kärnkraft som bas. Låt oss kräva en bas med mer än 90 procent av vårt behov för industri, handel, offentlig sektor och hushållssektor.

Läget är så allvarligt som det kan bli, samtidigt som det pågår krig i värt närområde. För svensk ekonomi och för många andra ekonomier befaras att vi får stagflation som följs av recession. Det tycks vara den utveckling som sker på kort och mellanlång sikt. Nu kan vi be till gudarna att recessionen inte leder till något ännu värre. En av många förutsättningar är att politikerna medverkar till ansvarsfull politik istället för PK, som Youtubern Per Ström varnar för. Då krävs ett maktskifte. Elräkning på 100.000 kr under år ett och även år två är en fruktansvärd provokation mot mig och fru personligen.

Bilaterala kontakter till följd av energikris

I media rapporteras om möten mellan ledarna för de största och mäktigaste för att finna lösningar. ”Emmanuel Macron has welcomed Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to Paris ”, rapporterar Express, UK. För några dagar sedan fick världen veta att Biden gjorde besök hos makthavarna i Saudi. Det kan antas att det i båda fallen gällde oljan. Båda länders presidenter går över lik för att enskilt få träffa en för delaktighet misstänkt enligt världens media. Ukrainakriget har ända sedan utbrotteti februari framkallat bilaterala möten med Putin utöver möten på multilateral bas. Sker bilaterala möten i allas intresse? Det finns inget som tyder på det. Den makthavare som sitter på makt frestas handla i den egna nationens intresse framför gemensamma intressen om det handlar om knappa livsviktiga resurser. Energi har på några månader blivit en kritisk resurs med ett krisscenario som blir värre för varje vecka. Idag rapporteras att ryska energijätten Gazprom stoppar alla gasleveranser till grannlandet Lettland. Hur kommer Lettland att hantera detta? Med Ryssland direkt eller genom EU?

I samband med gasleveranser kan ett stort antal incidenter förutses det närmaste halvåret, över vintern. Putins intresse är att förstöra EU har samstämmiga analytiker förkunnat. Kriget i Ukraina är ett nödvändigt sätt att förstöra EU, men inte tillräckligt. Med den ryska gasen är frågan om inte Putin har vad som behövs, allt annat lika. Det stora okända är hur Putins mottagarländer av gas kommer att uppträda. ”Enade vi stå, söndrade vi falla”, känns just nu bara som ett hurtfriskt ordspråk. Världens ledare kommer inte att sky några medel för att behålla sin egen makt. Då ryker solidariteten mellan länder fortare än kvickt.

Marit Paulsen (1939–2022) lämnar ett tomrum

Marits gärning sammanfattades i marknadsföringen av Talarforum, där hon i slutet av sitt liv var en av attraktionerna bland andra celebriteter som kunde hyras för offentliga framträdanden. Där nämns områdena miljö och livsmedel, bland annat i frågan om djurtransporter samt konflikten mellan livsmedelsbehovet i världen och den ekologiska odlingens lägre avkastning. Hennes envisa kritik av plågsamma djurtransporter till slakterier i Sverige och EU gjorde ett oerhört starkt intryck. Även transporter av levande djur till marknader på andra sidan Medelhavet. Mycket, det mesta av detta djurplågeri pågår fortfarande. Djurens Rätt fortsätter kampen.

Plågsamma djurtransporter måste föras högst på den politiska agendan, inte bara inom EU:s organ. Plågsamma djurtransporter förekommer dagligen i Sverige. Här måste lokala insatser göras med länsstyrelsen och polisen. Lika stort som man talar om att jobba mot våld mellan människor. Media, lokaltidningar redovisar inte fall av djurplågeri i samband med transporter. De kan skylla på att det är någon annan som ska rapportera, t ex blaskan i den kommun där transportbilen landar. Tystnadskulturen är utbredd. Den fortsatta kampen mot de plågsamma djurtransporterna blir kraftfull med en förgrundsgestalt med tyngd och respekt i alla sammanhang. Nu finns inte Marit längre på barrikaderna med sin kärlek till människor och djur.

Så här ser arvet ut i koncentrat efter Marit Paulsen i tolkning av Djurens Rätt:

  • Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • En maxgräns på 8 timmars transporttid. Max fyra timmar för kaniner och fåglar.
  • Ett förbud mot att transportera ej avvanda och dräktiga djur (för de där 40 procent av dräktigheten har passerat).
  • Åtgärder för striktare efterlevnad av lagstiftningen. En fungerande kontroll är nödvändig och kännbara konsekvenser när överträdelser görs. Fler oannonserade kontroller behövs. 
  • Ett förbud mot transport av levande djur om den förväntade utomhustemperaturen överstiger 25 ̊C.

Djurtransporterna var ett av Marit Paulsens engagemang.

Tystnadens skepnader

Tystnad kan vara ljuvlig om det handlar om motsatsen till buller. Det lämnar jag därhän i denna genomgång. Tystnad hos dem som kan höra, tala och se om det handlar om uraktlåtenhet att reagera och handla är förfärlig. Hela tiden, oavbrutet finns orsaker att reagera och handla. Naturligtvis finns också orsaker att reagera genom tal och skrift. Men det som de flesta håller högst är handling, inte fagert tal. Handlingar kan ha den begränsningen att andra inte får vetskap om alla handlingar i det godas tjänst. Då kan en viktig mekanism gå förlorad, nämligen betydelsen av exemplets makt. Om någon skickar pengar till välgörenhet, ska det ske tyst eller med buller och bång? I alla fall är det bra om det berättas, gärna med hög röst, för så många som möjligt. 

Krigets fasor i Ukraina rapporteras dagligen i media. Men det stannar oftast hos läsaren eller TV-tittaren. När ringde eller mejlade du senast för att ventilera med bekanta? Är det så att tanken har föresvävat dig men att du avbrutit tanken, kanske med att underkänna dig själv? Att du inte har något att komma med. Allt är ju redan sagt, eller? Även om du inser att upprepning urholkar stenen så blir det inga samtal om krigets fasor och vad vi tillsammans borde försöka göra. Göra är det som behövs.

Tystnaden är fasansfull. Den härskar över oss. Det skulle vara hur lätt som helst att bryta tystnaden om tortyr av svenska medborgare som förvaras under vidriga förhållanden i fängelser. Exemplen kan mångfaldigas. Just idag förfäras vi över en krigshändelse, Rysslands kryssningsrobotar mot hamnar som behövs för export av spannmål. En dag efter avtal mellan Ukraina och Ryssland att freda export av spannmål. Visst tappar man målföret, men det är just det som inte får ske.

Elhandeln på privatmarknaden på väg att kollapsa?

Så här meddelades kunderna den 18 juli 2022 av en elhandlare utan föregående varning:

Hej,

Tack för ditt meddelande samt visat intresse att fortsätta som kund hos oss!

På grund av den pågående globala energikrisen och de oerhört höga elpriserna, har vi tyvärr inte förutsättningar att längre fortsätta vår verksamhet och kan därför inte erbjuda dig förnyelse av ditt elavtal.

Vi ber dig vänligen kontakta en annan elleverantör och teckna nytt elavtal.

Tack för att du varit vår kund! Vi är väldigt ledsna för allt besvär vi nu orsakar dig.

Med vänliga hälsningar,

…………………………… (Namnet är borttaget)
Lumo Energi

James Webb-teleskopet

Med upptäckterna av miljarder galaxer känns det nästan banalt att tala om de möjligheter som framkastats om liv i rymden. Likaså känns det inte djärvt att ställa upp andra antaganden, t.ex om att civilisationen på vår planet har dubbelgångare i rymden. Talar vi om oändlighet blir det omöjligt, ja ett tankefel att försöka motbevisa.

Människorna på vår planet kommer att behöva tid att koncipiera en ny världsbild. Är den oändliga rymden så långt vi kan komma i föreställningen om makrokosmos?

En tankebana som återstår att utforska är hur människan ska kunna förflytta sig i rymden, att stanna upp, att kommunicera och att återvända. Upptäckten genom James Webb-teleskopet har en magnitud som är jämförbar med upptäckten att jorden är rund.

James Webb- teleskopets bilder för unga och gamla forskare

Sprudlande intresse för astronomi. Brottslighet tar gärna huvudintresset hos lyssnarna. Efter ca 10 minuter får vi höra om framsteg inom astrobiologi. NASA i USA har medverkat till en mediaträff hos KTH – Kungliga Tekniska högskolan som i Sverige ligger i framkant inom forskningen. Det nya med sändningen från Sveriges Radio var att tala med en 17-årig ungdom som fick berätta om sitt intresse för astrobiologi. Hon berättade att hon deltagit i ett astronomiläger (!) i Lund och att hon efter dagens möte på KTH ska fortsätta med studier. NASA visade de första bilderna från universum, fem bilder för första gången, 13 miljarder år gamla. En mängd forskare i hela världen ska forska vidare med hjälp av NASA:s bilder.

Behållningen var stor och allra störst var det att höra 17-åringen som kort fick berätta med sitt sprudlande humör om fortsatta studier. Intresset var äkta och hon verkade förstå att det kommer att kräva mycket arbete för att nå resultat. Mitt tips är att hon doktorerar före 25 ås ålder med så fantastiska förutsättningar.

Matpriserna för dig

Ekonomisk teori har ett centralt begrepp – substitution – det vill säga utbytbarhet. Det har de senaste månaderna blivit ett praktiskt användbart hjälpmedel att överleva. Matpriserna har i år ökat så mycket, ca. 30 procent och kommer att öka än mer så att det kan utgöra ett hot mot liv och hälsa. Detta gäller i synnerhet för dem som har andra hot mot sin ekonomi med höjda räntekostnader, höjda drivmedelspriser, höjda elkostnader och alla andra levnadsomkostnader.

Substitution i livsmedelsbutiken innebär en stor möjlighet att mildra verkningarna av aggressiva prishöjningar. Många dagligvaror har butikskedjans eget varumärke, t.ex Garant i Hemköp. Butikens varumärke Garant finns på i stort sett för alla varuslag. Det fina är att då priset är betydligt lägre. Kvaliteten densamma eller högre. I Coop- butiker finns Coop-märkta produkter med lägre priser. Så, överväg att byta till butikkedjans märke!

Det andra sättet för substitution är att byta till ett annat varuslag som ger dig samma eller nästan samma behovstillfredsställelse. Jag ska själv idag byta från Cranberry drink (tranbär). En liter i purepac kostar idag 23 kr. Jag och min fru dricker en liter om dagen, minst. Lidl hade idag ett erbjudande om lingondircka 3 liter i bag-in-box för 33 kr. Besparingen i runda svängar 50 procent. Det blir över 4.000 kr på ett år. För smaken ska jag tillsätta några droppar citron för att förhoppningsvis bli tillfredsställd.

Om du själv tar tid på dig när du handlar kan du finna många byten som gör dig nöjd och med pengar över. Ta djupfryst fisk som exempel: Alaska pollock kostar mindre än hälften av torsk. Sej som är en laxfisk kostar kanske en tredjedel av odlad lax och regnbåge. Strömming hel är billig, filead är dyrare. Praktiskt taget varje vara har en möjlig konkurrent bland dina preferenser. Men det kräver att du ger bytet tid för övervägande och mod att slå till. Kanske också lite säljtalang för att göra familjemedlemmarna lika glada som du.

Inflation och rofferi, särskilt livsmedel

Mätning av inflation görs efter sedvanliga rutiner. Riksbanken uppger att inflationstakten ligger på 7,2 procent, konsumentprisindex. Metod och rutiner kan se mycket tillförlitliga ut. Det finns en dynamik på de olika marknaderna som vi inte upplevt tidigare. Vi vill särskilt peka på en dynamik på konsumentvarumarknader, särskilt för konsumtionsvarumarknader, dagligvaror. Här ingår livsmedel och kemtekniska varor. Aktörerna, dagligvaruhandeln har snabbt tagit initiativet med att aggressivt höja priserna långt mer än kostnadsökningarna. Handeln får draghjälp genom den hysteri för prishöjningar som råder. Prishöjningar normaliseras och konsumenterna, kunderna i butikerna har ofta mycket små möjligheter att jämföra varor i dagsläget, vecka för vecka.

Butikskedjorna och deras leverantörer ser ut att föregripa pris- och kostnadsökningar. Det pris som kan väntas om en månad tillämpas redan idag. Och så rullar det på. Priset på kycklingbröstfilé tycks ha ökat 30 procent på drygt fyra månader, då kriget i Ukraina startade. Detta är bara ett exempel. En skribent har samma svårigheter att mäta prisökningarna som andra konsumenter. Men genom att röra sig långsamt i butik och göra nedslag på 10–20 varor som man tror sig ha ett hum om, växer bilden fram av en pågående chockökning av priser. Man kan sammanfatta läget genom att påstå att handeln roffar åt sig vinster genom prishöjningar på bred front och förmodligen kommer att fortsätta så under lång tid och så länge man får draghjälp av den upphetsade stämningen på grund av konflikter och försörjningskris i Europa och världen.

I samband med valet i höst kommer kanske något parti försöka sig på att kampanja för prisstopp. Kommunistiska partiet har redan börjat. Erfarenheterna från tidigare prisstopp har visat på svårigheter. 1972–1975 rådde prisstopp på mjölk och mejerivaror tack vare ”Skärholmsfruarnas” aktioner.

Vad vi vill säga här, är att den upphaussade stämningen skapar möjligheter för livsmedelsindustri och handel att höja priserna chockartat. Höjningarna kommer inte att sluta på ensiffrig inflation, utan tvåsiffrig inflation på årsbasis. Långt i efterhand kommer vi alla att få ta del av mätningarna gjorda av SCB – statistiska centralbyrån. Men det är för sent för aktioner, kollektivt eller individuellt.