Global statskupp – Konspiration¹ eller fakta?

Av Miljörealisten

Den globala statskuppen av Jacob Nordmangård är en mycket läsvärd bok. Den tar sin utgångspunkt i de maktstrukturer som finns och som förstärks genom Coronakrisen. För att citera Winston Churchill ”Låt aldrig en bra kris gå till spillo”. Coronakrisen har många dimensioner. Den involverar vad vi äter för att hålla oss metabola friska, den rymmer aspekter kring den medicinska behandlingen och framför allt – den handlar om människors rädsla för en ny okänd, icke synlig, global fiende.

Genom rädslan kan den ekonomiska och politiska makten, som i allra högsta grad är sammanbundna, genomföra åtgärder som inte hade varit tänkbara under andra förhållanden. Den klassiska devisen gäller; ju större rädsla, desto större byte. Klimat- och Coronahoten motiverar globalt samlade åtgärder. Lägg därtill terrorism och ev. kommande ekonomisk kollaps. Samtliga dessa hot har ett gemensamt, de är globala.

Boken beskriver de maktstrukturer som har byggs upp på global nivå för att möta dessa och andra globala hot. Ett arbete som har pågått sedan första världskriget och resulterat i ett antal institutioner som vi alla kanske tror speglar politikernas vilja. Inget annat kan vara mer fel. FN, Romklubben, World Economic Forum, G20-gruppen är aktörer som är starkt sammanlänkade med de globala ekonomiska krafterna. De är drivande i arbetet med Agenda 2030 som är ett överstatligt mål, som även Sverige har att inrätta sig efter.

En förutsättning för globalisterna är att man kontrollerar media. Genom plattformar som Twitter, Facebook och traditionella media säkerställer man att ”rätt” budskap förmedlas till läsarna. Den svenska pressens självcensur i t.ex klimatfrågan är slående. För tio år sedan gick det att få in avvikande åsikter i media, idag är det omöjligt, ofta med hänvisning till falsk balans, enligt den engelskspråkiga Wikipedia.

Coronakrisen är en gamechanger. Corona som medicinsk företeelse är jämförbar med Asiaten eller HongKong-influensan. Den metod som används för att kartlägga smitta, PCR-test, är mycket osäker. Men det primära är att man har fått ut budskapet att smittan kan vara livsfarlig och att det enda som hjälper är att vaccinera sig. Slutresultatet blir att de redan rika ägarna av läkemedelsbolagen blir än rikare!

Miljömässigt kommer Coronakrisen att få långtgående verkningar. Den har visat att samhället inte stannar av, trots de nedstängningar som sker. Men det leder till en fortsatt omstrukturering där de stora aktörerna kommer att fortleva, men de mindre lokala/privata försvinner. Parat med Agenda 2030 leder det oss in i ett samhälle där tillgången till energi kommer att vara mycket mer begränsad. Den gröna klimatfonden ska finansieras och operationaliseras. Det kommer att kännas i plånboken.

Vi kommer att se nya sätt att producera mat och den föda som vi kommer att inmundiga kommer att se annorlunda ut, där fluglarver och friterade insekter kan finnas på menyn. Vägen dit ser väldigt olika ut beroende från vilket håll man betraktar frågan. Monokulturer kontra diversifierat jordbruk. Återföring av näring eller konstgödsel. Tillverkning av ”konstgjort kött” eller kött från naturligt betande djur. Som biologiska varelser kommer vi att fjärma oss vår evolutionärt naturliga föda, vilket kommer att ge hälsokonsekvenser.

De största förändringarna kommer att ske avseende ägande och fördelning av ekonomiska resurser. Deutsche Bank har i sitt Konzept #19 presenterat tankegångar hur ekonomier, affärer och samhällen skall byggas upp efter pandemin. Det ger en föraning av framtiden.

Förändringarna handlar om överföringar från den äldre generationen till de yngre för att inte underblåsa populistiska strömningar. Vi kommer att övergå till en grön ekonomi som baseras på vätgasteknologi. Däremot behövs en öppen och ärlig diskussion om vilken energi som skall producera all denna vätgas, eftersom sol- och vind inte kan svara upp mot behovet. Konsekvensen kan bli att nya generationers kärnkraft blir en framtida ”ren” energikälla.

Målsättningen är att vi skall vara klimatneutrala! Dvs. inte släppa ut någon koldioxid, trots att den vetenskapliga diskussionen under Coronakrisen med tydlighet har visat att det inte finns evidens för att koldioxiden står för ett varmare klimat. Kausaliteten är inte visad!

Detta är en kärnfråga som har blivit en så absolut sanning att den inte får ifrågasättas, framför allt inte i Sverige. I andra länder finns en seriös debatt mellan de som företräder IPCCs uppfattning och forskare/kunnig allmänhet som har andra uppfattningar om vad som påverkar klimatet.

Den andra kärnfrågan är Corona och metoderna för att hålla nere smittspridningen. Hittills har kineserna vunnit genom sin hantering av smittan. Sannolikt blev de tagna på sängen av den spridning som skedde i Wuhan och låtit den gå för långt innan man fattade beslutet att stänga ned staden. Covid 19 har ett annat spridningssätt än en ordinär influensa. Superspridare ger spridning i kluster som gör att vanliga synsätt kring flockimmunitet inte fungerar.

Den traditionella kinesiska medicinen går ut på att stärka kroppen egen förmåga till läkning. Det var därför som C-vitamin tog slut under våren 2020. Kinesisk vårdpersonal fick dagligen stora doser av C-vitamin för att inte själva bli smittade. Vidare har C-vitamin använts intravenöst på patienter. Det har visat sig fungera om det sätts in i början av infektionen. C-vitaminbehandling är enligt västvärlden ”fake news” eftersom det inte ger några inkomster till läkemedelstillverkarna.

Dessa två fackämnen – i fel tappning – är något som får censuren att slå till. Youtube stängde av Swebbtv som säkerligen har varit en nagel i ögat på makten. Av SVTs egen redovisning syns att det bl.a var klimathotet och Coronapandemin som var orsak.

Konsekvensen av den globala statskuppen är att vi blir alla mer skuldsatta. Dels genom EUs Coronafond, dels genom resursöverföringar i enlighet med klimatavtalet i Paris. För att travestera en tidigare stadsminister – den som är satt i skuld är inte fri! Lägg därtill att vi avskaffar kontanter och bygger ut 5G i oanad omfattning. Övervakningen av befolkningen kommer att närma sig den som finns i Kina. All data kan hanteras av AI-system och visar om vi är ”goda” medborgare eller behöver hanteras med piskan. För att få resa måste vi visa upp våra ”Coronapass”, att vi som lydiga medborgare har vaccinerats 2 gånger för att vaccinet i bästa fall skall verka.

Våra politiker blir alltmer uppbundna av det internationella kapitalet och dess institutioner som sätter spelplanen. Val till nationella parlament kommer att vara mer ett spel för folket. Redan idag är ju avlönade politikerns kontakt med väljarna minimal. Läs Nordangårds bok som klarlägger sambanden, för att förstå världen. Den är högintressant läsning.

Det är hög tid att sticka hål på myterna som möjliggör den censur vi ser i media. ”There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech”, sade Idi Amin. Det gäller numera för Youtube!

¹ Konspiration syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte, enligt Wikipedia.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *