Provocerande beslut av JO angående Arla-gården

Ytterst beklagligt att djuren blev svikna. ATL har rapporterat, men inte värderat. Korna var utsatta för grovt djurplågeri och detta under lång tid. Handläggande enhetschef framträdde i Uppdrag granskning, se SVTplay. Bilda dig en egen uppfattning! Framför dina synpunkter till gavleborg@lansstyrelsen.se Framför dina synpunkter och ställ krav! Det torde vara utsiktslöst att få JO att … Fortsätt läsa Provocerande beslut av JO angående Arla-gården