Ifrågasätt överdrivna löften om vaccin!

På den blogg som du nu läser saknas kompetens om vacciner och epidemiologi. Många utger sig för att förstå, även utan varje tillstymmelse till kunskaper på området. Därför gäller det att med bästa möjliga omdöme läsa uttalanden i vaccinfrågan. Läkemedelsbolagen och deras handgångna män och kvinnor bör granskas med största möjliga skärpa. Flera vacciner mot covid-19 kommer att godkännas under stor tidspress och med enorma vinster i sikte för Big Pharma. Legitimering av risker för biverkningar kan göras utifrån jämförelser med både den dödliga sjukdomen och den ekonomiska nedgången. Möjligheten att påverka denna dystra sanning är mycket begränsad, men ändå måste utmaningen tas att försöka. Det handlar om liv och död och i samma grad motmedel för att förhindra världsekonomins nedgång.

Rune Lanestrand har en blogg som rekommenderas.

Sponsring av Skavlan i SVT

Varje fredag som Skavlan sänds i SVT finns långa inslag som tycks vara sponsrade. Men publiken får ingenting veta om sponsring. Fredagen den 20 november fanns ett inslag med Lindsey Vonn, som lagt pjäxorna på hyllan efter 82 världscupsegrar. Hon har gett ut en bok om sitt liv och kommer nu med en serie videos med sina hundar och andras hundar. Skavlan talade om videon lika tydligt och säljande som i en reklamspot. Inte nog med det. Han talade också om när och var:

Lindsey Vonn hosts “The Pack” on Amazon Prime

Sidan på Internet kom samtidigt med programmet Skavlan i SVT. När nu Amazon håller på att lanseras i Sverige är detta mer än en tillfällighet. Publiken som betalar licensavgift bör få veta hur mycket Amazon har betalat i form av ersättning, kick-backs med mera. Alla företag som går i konkurs eller kommer att gå i konkurs pga av Amazons dominanta marknadsföring bör också få veta.

För övrigt kan sägas att Skavlan den 20 november var jättesegt med krystade leenden och tomt snack med före detta celebrities. Ett undantag var intervjun med Trevor Noah. En lektion för antropologer och president Obama. Noah berättade om sitt liv som barn i Sydafrika med apartheid och som främmande fågel i USA. Det inslaget gjorde det övriga uthärdligt. Ganska cyniskt av SVT kan man säga.

EU-kommissionen har en strategi för vindkraft som motsvarar tusentals Ripfjället i Dalarna

Strategin ingår i en tillrättalagd information utlagd på Europaportalen. Dokumentet är mycket positivt hållet för att understödja ”ett klimatneutralt Europa”. Till 2050 – då EU har förbundit sig att vara klimatneutralt – ska vindkraften generera 300 gigawatt. Samtidigt används strategin som argument för lyckosamma åtgärder efter Covid -19. Detta mastodontprogram är största möjliga kontrast till projekt Ripfjället som är ett av många i Sverige.

Tusentals lokala konflikter kan förväntas runt om i unionens medlemsländer. Även havsbaserad vindkraft kan vålla konflikter!

Swebbtv ligger före men inte först?

Programtablån har ett intressant utseende. Vi tar dagens tablå som ett stickprov.

  1. Nej till vindkraft på Ripfjället. Med endast några månaders fördröjning ges tre kritiker tillfälle att berätta: Uppdrag gransknings Janne Josefsson har tidigare haft tillfälle att ordna en debatt med kommunpolitiker och exploatörer. Det visade ett skräckexempel på kommunpamparnas överkörning av en folkomröstning som pekade på nej till vindkraft i Malung. Men tre personer framträder först nu i Swebbtv som ger bakgrund och viktiga fakta som visar på vindkraftens skadeverkningar.
  2. Ledaren: FN-korruption, Fri Media, systemmedia och så Kvartal. En av frågorna som ställs är: Har S-politiker 25 miljoner dollar på bank i Panama?
  3. Om bostäder som går till migranter. Swebbtv har varit tidiga att blottlägga orättvisor för svenska medborgare när migranter fått förtur.
  4. Om skandalen med Gunnebo. Intrång i databaser, säkerhetsdata. Omfattande förlust och intrång i säkerhetsklassad information på grund av brister hos Gunnebo.
  5. Trump vill göra statskupp enligt DN. Trump tillskrivs inte samma rättigheter att kontrollräkna presidentvalet. Al Gore, Hillary Clinton, Joe Biden m fl tilläts kontrollera, men när Trump vill kontrollera talar media om statskupp.
  6. Socialdemokraternas stora väljarbedrägeri.
  7. Steg för steg förlorar folket makten. Lars Bern tar utgångspunkt i utbyggnaden av vindkraft för att visa hur folket förlorar makten. ”All makt utgår från folket” efterlevs inte. Regeringen gör snabbutredning om den kommunala vetorätten för att kunna sätta stopp.

Swebbtv har en imponerade bredd i stora viktiga samhällsfrågor. Swebbtv gör inte scoop, dvs. stora nyheter först av alla media, men väl stora samhällskritiska nyheter med analyser och kommentarer. Frågan om vindkraft har vuxit under snart 20 år där kunniga personer har kämpat med egna utredningar, debattartiklar, manifestationer, organisering av motstånd grundat på djupa kunskaper på ett nytt kunskapsområde samt bildande och skötsel av ideella föreningar. Detta har gett resultat, bl.a genom att många ansökningar har avvisats av länsstyrelser eller förlorats i domstol eller dragits tillbaka. Nu kan Lars Bern och Mikael Willgert, Swebbtv ansluta i opinionsbildningen. Regeringen med S och MP som driver frågan att avskaffa kommunalt veto kommer att möta fortsatt motstånd. Swebbtv är inte först att upptäcka samhällsproblem, men tillräckligt tidigt för att göra avtryck. En styrka hos Swebbtv är avslöjanden av maktutövning i strid med demokrati och etik. Och åsidosättande av grundlagen, som Lars Bern framhåller som det viktigaste. Regeringsformen säger: 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Damm sprids från Aitik-gruvan

Har vi inte kommit längre? Ett skikt av grått damm med okänt innehåll ligger på isen som syns tydligt och som kan samlas upp genom att stryka handen mot isen. Kommunikationsdirektören i Boliden, Klas Nilsson besvarar frågan om dammet som sprids från Aitik-gruvan. –Absolut ingen fara för allmänheten, säger han.

Oron avfärdas av bolaget. Han säger att dammet inte är farligt, trots att det är en kemisk process i anrikningsverken. –Vi mäter och följer upp det här och i och med att det är så små halter som sprids, så är det absolut ingen fara för allmänheten, säger Klas Nilsson. I denna länk ser du hur det såg ut på kvällen och dagen efter sandstormen.

Det har aldrig varit lättare att rädda liv

Spanska sjukan varade januari 1918  till och med december 1920

Den allvarligaste pandemin i vår historia är spanska sjukan 1918. Den varade 2 år, i tre vågor av smittspridning med 500 miljoner individer infekterade och totalt 50 miljoner avlidna. Merparten avled under den andra vågen av smittspridning.

Befolkningen följde dåligt karantänsreglerna och åtgärderna för social distansering, när första frisläppet ägde rum och folk gick ut på gatorna för att återförenas när man övergav alla restriktioner. Under de följande veckorna kom den andra vågen med tiotals miljoner avlidna. Man brukar säga att historien upprepar sig. Låt oss inte tillåta att historien upprepar sig. Låt oss vara disciplinerade och låt oss inte tillåta något sådant.

Livet är obetalbart, bortsett från smärtan av att förlora en älskad som står en nära.

Klicka på en bild nedan för bildspel.

Mer info från Liberation.fr

Myndigheternas undfallenhet mot Think pink

Myndigheternas utdragna och långsamma jakt på ansvariga i skandalen Think pink har inte löst problemen. Processen har skapat en hel kör med frågor och förakt. Så vi har tusentals ton farligt avfall, asbest mm, som måste sorteras och bortforslas. En hel kör spyr ut förakt mot ”den iranska plasthoran”. Ett stort problem skapar nya stora problem, denna gång med immigranter.

Vågen av förakt hade varit mindre om myndigheter inte visat undfallenhet från första början.

Slappa myndigheter gynnar Think pink

Sopberget som Think pink har skapat med kriminella personer och metoder beräknas kosta 500 miljoner kronor.

Fallet har varit känt sedan länge och kan beskrivas som ett katastrofläge. Medan myndigheterna har skrivit PM och mail, har uppläggning av sopberg med delvis farligt avfall från Think pink fortsatt. Hur flat får man vara som myndighetsperson? Finns det inte guts hos medarbetare i kommuner och länsstyrelser? Det borde ha räckt att se ett parti sopor i rosa storsäck på tusen liter för att förstå att något jätteskumt var i görningen. Näe, då drar man ner mössan och smyger till datorn för att skriva mail…

Ord och/eller vaccin

Idag har FHM – Folkhälsomyndigheten – hållit digital pressträff om covid-19. Sedan utbrottet i mars har 107 pressträffar hållits. Det är påfallande unga och skärpta journalister som representerar svensk dagspress liksom även brittiska media som BBC local news och Financial Times. En fråga som återkom vid denna pressträff är om vi ska se nuvarande smittspridning som en andra våg. Representanten för FHM vägde orden fram och tillbaka för att landa i ett svar om att det är en fråga av akademiskt intresse. Som åhörare utan möjlighet att yttra mig blev jag irriterad över det svävande svaret med tanke på att det är FHM som lanserat risken för en andra våg. Liksom benämningen ”andra våg”. Varför inte utnyttja kraften i ”andra våg” oavsett om det är en liten våg eller en monstervåg. ”Våg” kan få samma funktion som ”kampanj” som är ett beprövat ord som ingår i all kommunikation om information som verktyg i målmedvetna åtgärdsprogram. Slutfunderat. ”Våg” är ett bra ord. Rätt använt kan ordet mäta sig med vaccin, både som löfte om att räddningen är nära i början av 2021 och som symbol för överlevnad.

Idag kan ”våg” användas för att leda ansvarslösa människor som under hela sommaren och hösten struntat i föreskrifter från FHM, trots att liv står på spel. ”Andra vågen” som tema kan begränsa smittspridningen tills vi får vaccin. Får vi inte ett vaccin som funkar, då måste FHM varna för ”Tredje vågen”.

Huawei är en betydande säkerhetsrisk

Huawei har utövat försök till otillbörlig påverkan på det svenska rättsystemet och på en dom som stänger av det kinesiska företaget. Dagens beslut av Förvaltningsdomstolen att upphäva beslut av PTS – Post och telestyrelsen – kan komma att överprövas.

Den svenska regeringen kan förhoppningsvis känna ett brett folkligt stöd att förhindra de säkerhetsrisker som påvisats. En undfallande bedömning av Huawei skulle medföra ett folkligt förakt med oöverskådliga följder.