Pang, bom, krasch för vindkraft och grönt stål i Sverige

Bakslagen kommer för vindkraften, men i ultrarapid. Swebbtv har i intervju med Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnteknik på nytt förklarat varför vi har en energikris och att det kan bli värre. En sammanfattning av nuläget för de stora stålprojekten är från och med idag att de inte kommer att bli av. Elen kommer inte at räcka till eller uttryckt på annat sätt så kommer inte ”grönt stål” kunna produceras och säljas på världsmarknaden till ett konkurrensmässigt pris. Det är lika bra att inse det nu och inte fortsätta att ”slänga bra pengar efter dåliga” som fysikprofessorn uttrycker saken. Vindkraftens konkursmässiga utveckling driver oss mot ruinens brant gemensamt med drömmen om grönt stål. Om vi inte gör något åt sakernas tillstånd.

Jan Blomgrens redogörelse idag den 28 mars 2024 i Swebbtv är en historisk händelse efter en lång och seg samhällsdebatt om energifrågan. Se även Dagens industri med professorerna Per Fahlén och Jan Blomgren. När idéerna om grönt stål fördes fram i media var det många som reagerade med jämförelsen till Stålverk 80. Som gick i stå. Samma öde har nu besannats för grönt stål även om aktörerna kommer att sprattla ännu en tid.

Vaka för valet av Putin är onödigt

Hela världen vet sedan länge att det är Putin som väljs som president. Valet är förutbestämt. Alla som tycker att valvaka är spännande kan känna sig blåsta på konfekten. Vad som återstår är att följa protesterna som tar sig många uttryck. Dagens clou är köbildningen precis kl 12 idag, sista dagen, söndag den 17 mars 2024 vid vallokalerna. Läs vad våra finska vänner skriver.

Clou är franska och betyder höjdpunkt. 

Klimatskepsis är nu politiskt och beslutsmässigt etablerat

Från att ha varit en utbredd hållning i diskussionen i bl.a Sverige har Sverigedemokraterna en gång för alla satt ned foten officiellt. För Lördagsintervjun i Sveriges Radio P1 väljs nyckelpersoner på dominerande politikområden. Idag var det Charlie Weimers från SD som deklarerade partiets förväntan och samtidigt partiets ståndpunkt att Parisavtalet kommer att omprövas. Parisavtalet är klimatfrågans portal som länder anslutit sig till, men med mycket varierande efterlevnad. På grund av eller tack vare SD:s starka ställning i svensk politik kan Weimers uttalanden markera ett trendbrott i svensk politik och för näringslivets planerade ”gröna omställning”. Weimers uppträder försynt men bestämt vilket understryker allvaret och beslutsamheten att medverka till omarbetning av Parisavtalet. Under alla förhållanden vill SD medverka till omarbetning av svensk klimatpolitik. Lördagsintervjun med SD:s talesperson var en milstolpe i klimatfrågan.

Skenhändelser som växer till verklighet

Kommande söndag ska presidentval hållas i Ryssland. Bedömare som t.ex Stig Fredriksson, journalist och författare, har idag i SR kommenterat presidentvalet som ett sätt att legitimera Putin även om valet inte uppfyller krav som finns i demokratier. Där får medborgarna välja mellan flera kandidater, som tillsammans med många andra krav ger en grundval. Fredriksson med livslång erfarenhet redan från Sovjettiden kunde ge en begriplig förklaring till varför valet genomförs. Tiotusentals höga tjänstemän och militärer animeras att locka eller tvinga underlydande för att bli godkända genom lydnad och lojalitet. Ett exempel var att höga chefer åkte runt i buss till vallokaler, inte bara en vända utan flera för att lägga röster för Putin. I väst kan vi inte se det på annat sätt än organiserat valfusk. Men det kanske kan ses på annat sätt, som en manifestation att hylla sina ledare med Putin i toppen, utan att känna krav enligt västliga demokratiska principer. Det skulle vi kunna godta bara man ändrade vokabulär och omformulerade anspråken på vad denna cirkus kan tänkas ge det ryska folket och omvärlden. Ska ryska folket och omvärlden jämföra ”presidentvalet” i Ryssland med Oscarsgalan i Hollywood, snarare än med valen i EU-länderna? Kanske det, men problemet kvarstår, hur ska folket i Ryssland med sina över 200 språk och 140 miljoner invånare utse ordförande för gemensamma angelägenheter?

Kl 12.00 söndag väntas enorm köbildning uppstå vid vallokalerna landet runt. Det är ett initiativ som fått spridning och som väntas desavouera Putin med sina horder av poliser. Spännande initiativ fullt i klass med den sjungande revolutionen i de baltiska länderna åren före och under 1991.

Swebbtv bör kvalitetsgranska medarbetare

Som flitig besökare kan man oroas över kvaliteten. Vid årsstämman förklarade Bern och Willgert att ideella insatser i programverksamheten ska hålla kostnaderna nere. I serien nr 325 av Swebbtv Live fabulerar en inringande person med Arne Weinz och Boris Benulic: ”Är Macrons fru verkligen en kvinna ?” De ifrågasätter utan trovärdiga belägg, utan evidens som det så vackert brukar heta. Dessutom fabulerar de om en lång rad av världens ledare. Det är visserligen mycket underhållande men passar dåligt till profilen för Swebbtv som sedan 2016 under alla åtta år har karaktäriserats av analys och samhällskritik. 

Visserligen är Swebbtv Live ett publikt inslag med högt i tak där alla röster ska få komma fram. Men programledarna måste hålla stilen och självkontrollen. Programledarna måste själva leva upp till evidensbaserade uttalanden.

Swebbtv riskerar att tappa särprägel och oberoende

Sedan start av Swebbtv fanns Lars Bern med intressen i hälsoprodukter, kosttillskott. Det har skapat insyn i Big Pharma som visat sig i stor skepticism för vacciner mot covid. Hans skepsis är orubblig, vilket också kan påverka tittarnas attityder till Swebbtv. Mikael Willgert är entreprenören som vill skapa en plattform och framtid för Swebbtv. På årsmötet den 1 mars hade han svårigheter att beskriva sina visioner efter att ha fått en fråga från en av årsmötesdeltagarna. Frågan var: ”Vad menas med med löftet att tillmötesgå dem som ’vill veta’?”. Med hjälp av Lars Bern kunde han ge ett trovärdigt resonemang.

Frågor om personer bakom rutan och i rutan behandlades ingående efter att ha fått många mail med kritiska frågor. Magnus Stenlund hade fått sluta med motiveringen att årskostnaden 500 tkr var för tung att bära. Istället satsar man på personer som jobbar mot timarvode eller ideellt. Valet av personer verkar vara ett ständigt pågående försök som kan leda till ett bra urval av kompetenta personer med resonemang kring brännande nutidsfrågor. Den tekniska sidan beskrevs som komplicerad, men målet att ha en säker egen plattform ligger fast. Nu förbereds prenumerationssystem som ska generera intäkter. Inga planer på annonsörer finns för närvarande.

Spridningen av perspektiv kan riskera oberoendet. Willgert berättade att man fått en stor donation utan att kunna uppge donator. Donationen består i oljeaktier i Lundin som upphört med egen verksamhet pga. anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter i Afrika. Aktierna är överförda till ett annat oljebolag. Årsmötet fick inte ingående information. Innehavet av oljeaktier skapar en jävssituation som kan bli besvärlig att förklara för tittare och kvalificerade kritiker. Innehavet kan leda till ifrågasättande av Swebbtv:s kritik av vindkraft där Jan Blomgren, professor på KTH, står för kvalificerad kritik av vindkraft. Jan Blomgren har en ställning som ledande vetenskapare om energifrågor.

Swebbtv har i nuläget skapat en trivsam community med tung samhällskritik från mycket kvalificerade personer. Inramningen med vinprovning och konferens på lyxfärja är att sticka ut hakan för njugg kritik. Några excesser är inte kända men tyvärr kan omvärlden söka efter varje anledning till kritik av personer som både representerar samhällskritik och smak för italienska viner! Hur reagerar tittarna i Swebbtv och Swebbtube? Willgert och Bern verkar gå mycket på egen känsla. Om man ska nå yngre debattörer och tittare kan vägen vara lång. Att sälja en idé kräver tankeskärpa. Kritiken av USA-avtalet i NATO-kontext kan bli ett opus magnum. Konkurrens från andra internetmedia är redan stor. Om Swebbtv kan lyckas väl med delvis egna källor, stärks oberoendet.

ÖB i lördagsintervju

Micael Bydén svarade på principiellt viktiga frågor om Sverige i Natosystemet. Mot slutet av halvtimmen fick han på nytt frågan om hans nystartade konsultfirma, och ÖB framhöll envist att han inte kunde förstå eller ta till sig kritiken. Han sade sig veta precis var gränsen går. Vilken tankevurpa av vår ÖB! Redan det faktum att kritiken kvarstår och upprepas i olika sammanhang är ju beviset för att han inte förstått var den röda linjen går. Att media ser sig föranlåten att upprepa frågan om lämpligheten att starta ett konsultföretag flera månader innan han avgår, det tar uppmärksamhet och tid från säkerhetsfrågorna för Sverige och samverkan inom Nato. Ledare i Natosystemet och ODKB har anledning att åtminstone höja ögonbrynen för brist på logik hos en överbefälhavare i Sverige som blivit påkommen med byxorna nere.

ODKB är fördragsorganisationen för kollektiv säkerhet. Förutom Ryssland är Armenien, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan och Tadzjikistan medlemmar (Azerbajdzjan, Georgien och Uzbekistan är före detta medlemmar).

Blir Sverige ett tråkigare land för nyheter och debatt?

Med allianser till EU och nu NATO är det oundvikligt att Sverige inte kan uppträda unilateralt som tidigare. Elaka tungor har velat kalla tidigare positionen för ”Sverige – världens samvete”. Den tillvitelsen tycks ha försvunnit i debatten. Påverkan på yttrandefrihet har antagit mer subtila uttryck. I Sverige kan förbiseenden ha skett att följa inställningen till Sverige och svenska förhållanden i länder med brist på mänskliga rättigheter, t.ex Kina, Iran och flera länder i Afrika. Underordning till EU och NATO kommer sannolikt att förhindra utspel i internationella frågor och konflikter. För alla som som har engagemang i världspolitiken där underordning är ett relevant problem på en skala från tvång till fritt val, kommer självcensuren att öka i betydelse.

Anslutningen till NATO har präglats av tunnelseende för att påskynda processen. Nu kommer en tid för både tillbakablick och framtidsbedömning. En viktig nyhetskanal har så länge man minns varit Dagens Eko i Sveriges Radio. Nu sker en kraftig neddragning av budgetskäl. Samhällskritik nationellt och internationellt kan komma att blekna. Kända profiler kan tystas eller tappa gnistan. Det är ett av de mest omedelbara varningssignalerna för Sverige som ett tråkigt okunnigt land.

Klarar vi mer än en fråga i taget?

När nu Natoanslutningen är genomförd kan fortsatt diskussion om säkerhetsfrågor komma att dominera i den allmänna debatten. Säkerhetsfrågor är av två slag, inhemska frågor med gängkriminalitet och frågor om landets försvar. Hur kommer det att gå med klimatdiskussionen och den ”gröna omställningen”? Det blir en nödvändighet att klara alla stora frågor, men historien om svenskarna i den folkliga debatten har ofta varit att vi bara klarar en fråga i taget, då ofta på ett sätt som räcker och blir över. Allt det här går att mäta med utrymmet i olika media, men väl så viktigt är att bedöma kvalitativt. Det kan leda till subjektiva och skeva bedömningar, men likväl viktiga bedömningar.

Natoanslutningen har gett livsluft åt Socialdemokraterna som kan ansluta till och helst överträffa Tidöpartiernas beslutamhet i Natofrågan och upprustningen av det svenska försvaret. Det förvånar inte eftersom försvaret och utrikespolitiken av tradition har präglats av konsensus.

Idag är det svårt att bedöma hur diskussionen kommer att utvecklas. Dock kan ett antagande göras om att klimatfrågan kommer att minska kraftigt i relation till säkerhetsfrågorna. Också frågor om hälsa, livsstil och djurrätt kan komma att blekna. Frågor om hur vi ska leva kan omvandlas till frågan om hur vi ska överleva.

Kommer hämndaktion att följa på Natoanslutning för Sverige?

Blir reaktionen från Ryssland om Natos utvidgning läsbar? Har spekulationerna varit fantasilösa? Har Putins vapenskrammel varit trovärdiga? Det kommer att visa sig, kanske inte omedelbart eller i nära framtid. Kommer spänningarna att öka? Val till president i Ryssland ska äga rum om 14 dagar. Därför är det troligt att Putin kommer att göra ett utspel eller göra ett herostratiskt maktgrepp. Herostratos brände Artemistemplet, ett av världens underverk. Svårslaget.