Ödesfrågornas betydelse för regeringsbildning i Sverige

Antal partier i den svenska riksdagen är åtta. Dessa kan storleksmässigt hamna i ordningsföljder som kan beräknas efter 8!, åtta fakultet, dvs. i 8x7x6x5x4x3x2x1 kombinationer för ordningsföljden, dvs 40.320 kombinationer. Det är knappast någon som går omkring och tänker att så många kombinationer är något att ta på allvar. Men så långt kan vi sträcka oss att det finns många tänkbara ordningsföljder. Gemene man kan ha svårt att tänka sig allianser mellan partier som av hävd varit otänkbara att ta plats eller att stödja en regering. Med tanke på att Sverige och världen står med och inför ödesfrågor som kan ändra på hävdvunna allianser för makten, här i bildandet av en regering. Ödesfrågorna kan skapa möjligheter för eller hot om oväntade allianser. I Sverige har sedan länge pågått en diskussion med antaganden om vilket parti som blir störst. För varje dag som går tycks SD växa och bli störst i oppositionen och M tycks minska. Det skulle vara en nesa av gigantiska mått för M om trenden står sig. Likaså skulle det för många i M vara ett nederlag att bilda regering med de ingångsförutsättningarna.

Ödesfrågorna och ett utfall med valseger för SD kan öppna för en allians mellan S och M med stöd av eller taburetter för andra partier än SD.

Dags att visa temperament i media, bl.a i hälsningar

Snart är det mest spännande i nyhetsprogram att invänta och höra nyhetsuppläsarens slutknorr, den inkännande hälsningen. En garvad tittare har redan för länge sedan börjat ifrågasätta inslagen med hälsningar och övergångar i nyhetsprogrammen. De mest skrämmande nyheterna tas en bit in i programmet för att inte skrämmas eller kanske med avsikt att ducka för världens despoter som får rapporter från sina beskickningar i Sverige. Nyheterna innehåller inslag om krig och död, förtryck av individer och svaga befolkningsgrupper, men också olyckor i luften, världshaven och på marken som i jämförelse med värre saker rentav kan verka lugnande med katastrofskalan i åtanke. Efter många rapporter om krig och död avslutar nyhetsuppläsaren eller -läsarna med käcka hälsningar och inkännande kroppsspråk. Antingen bör mediabolagen ta bort flosklerna eller också formulera dagsaktuella hälsningar med samband till nyheter och kommentarer. Det blir svårt att inbegripa allt tragiskt, men det går att peka ut och benämna tragiska händelser med äkta temperament. Eller också radikalt ta bort flosklerna var de än kommer i programmen. Jag vill inte den här gången peka ut de värsta avarterna med namn på hycklarna, men håller mig beredd att göra det. Det handlar inte om att efterlikna vissa ryska och kinesiska media, inte heller nordkoreanska media. Det finns redan tillräckligt att förbättra i våra media.

Otillåtna sätt att ta partistöd

Visst känns det märkligt att politiker inte kan ta emot pengar anonymt. Det är lätt att peka på andra branscher (politik har blivit en bransch) där pengar och förmåner flödar anonymt, skattefritt och kanske utan kontroll varifrån pengarna kommer i ledet före. Jag kan också tänka mig att liknande tankar finns lite varstans. Det är anmärkningsvärt att de av TV4 nyligen uppdagade fallen blivit en så stor sak. Partlledarna har blånekat samtidigt som de gett kryptiska bortförklaringar, gärna upprepade ett antal gånger, som vore det förestavat av partiets mediakonsult gentemot vilken inte minsta avvikelse får förekomma. Fem partier har agerat på i princip samma sätt. Pinsamt och löjeväckande. Denna tirad av förnekelser från tillsynes skamsna partiförerädare är inte utan effekt, men på ett oväntat sätt. Sveriges hela undre värld har inhöstat ännu en seger. Varför skulle inte vi (alla i den organiserade brottsligheteten) kunna välja arbetsmetoder som partiväsendet? Partiföreträdarna har gett ett nytt stort bidrag till politikerföraktet. Också ett stort bidrag till metoder för exploateringen av medarbetare som lyder sina herrar.

Engagemanget i Västerbotten mot vindkraft

Norran publicerade häromdagen en insändare, en av många sedan många år i ämnet vindkraft. Författaren heter Torbjörn Eriksson, Holmön. Läs insändaren i sin helhet. Källa: Norran 2022-08-11

Stoppa vindkraftsexploateringen 

Insändarskribenten tycker att vindkraften är en opålitligt energikälla.

Det pågår en brutal vindkraftsexploatering i vårt avlånga land. Från Överkalix och Pajala i norr och till sydkusten i söder kämpar folk mot förödelsen av närmiljön.

Det kommer rapporter om att folk mår dåligt och blir sjuka av sorgen att förlora sina kära omgivningar. Det handlar också om raserade fastighetsvärden och om rovfågelbestånd som hotas. Det handlar om förstört friluftsliv och en hotad biologisk mångfald.

Hela konceptet vindkraft måste starkt ifrågasättas, inte bara på grund av ovanstående uppräknade skadeverkningar utan även för vindkraftens karaktär av intermittens, det vill säga dess opålitlighet som energikälla.

Den levererar bara när det blåser lagom. Sverige behöver stabil baskraft som levererar året om, dygnet runt oavsett väderläge.

Författare av insändaren i NORRAN: Torbjörn Eriksson, Holmön

Lästips: Ny KTH-studie: Vindkraft sänker fastighetsvärden

Insändarskribenten är kortfattad, rubriken fångar intresset, texten är kärnfull. Han är en välkänd och respekterad person. Torbjörn Eriksson har varit engagerad under många år mot vindkraft och har lokala kontakter och även i stora delar av Sverige. Sina första erfarenheter fick han i en infekterad strid på Holmön. Insändaren har väckt mångas intresse att skriva kommentarer. Debatten har varit livaktig under några dagar med många kommentatorer som brukar producera sig med korta texter. Om man ska tala om debattdisciplin så är den inte särskilt hög. Deltagarna har sina käpphästar om vindkraft och energifrågor. Några har djupa kunskaper om energifrågor. Andra bidrar med stora kunskaper i miljöfrågor. Ett tema som Norran äntligen har behandlat är vindkraftens påverkan av fastighetsvärden, där en rapport från KTH visar nedslående resultat. Utvikningarna från ämnet kan vara halsbrytande, så till den milda grad att webbredaktören ingriper, vilket framgår av en sorts dödsskallemärkning med feta bokstäver i marginalen redigerad. Då vet läsaren att Norran inte vill eller vågar ta in hela kommentaren.

Psykologiskt försvar, en del av totalförsvaret

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi, Försvarshögskolan har blivit något av talesman för totalförsvaret i samband med kriget i Ukraina. Han har såvitt känt inte talat om katastrofrisk i samband med attacker på kärnkraftverket Zaporizjizj. Det har däremot rapporteratas av SVT för två dagar sedan med hjälp av en brittisk rapport om Ukraina.

Har den lugne och förtroendeingivande talesmannen från Försvarshögskolan gått för långt i sina lugnande kommentarer? Det är förstås inte troligt att en yrkesmilitär skulle skaka av skräck i kommentarerna om Europas största kärnkraftverk. Men nog vore det lämpligt att tydligt och klart påtala risken för haveri. Att vara så cool får motsatt effekt. Nu finns det verkligen anledning att fundera på det sanningskrav som måste vidlåda det psykologiska försvaret, en del av totalförsvaret.

Säkerhetspolitik och energipolitik hänger samman

Med dramatisk klarhet har utvecklingen i Ukraina visat att kärnkraftverket Zaporizjizja utgör en risk för katastrof. Kärnkraftverket utsätts för attacker. Ryssland och Ukraina sägs anklaga varandra. Vi tvingas konstatera att kärnkraftverk, särskilt stora sådana utgör den stora risken som påverkar även energipolitik. Sedan ett par år har små kärnkraftverk – SMR, small modular reactors – seglat upp som en attraktiv lösning. SMR kan spridas och lokaliseras till regioner med stora behov av el. Norr/syd konflikten för efterfrågan/produktion i Sverige kan byggas bort med SMR.

Kolla ditt elavtal

Energimarknadsbyrån har visat på några elhandelsbolag som använder oseriösa metoder. Ett av bolagen på svarta listan, Svealands elbolag, har skickat tre ilskna mail till mig med påståenden om att jag inte hävt avtal korrekt med hänsyn till ångerrätten. I mailen hotade man med s.k. brytavgift för ett tvåårsavtal för villa och fritidshus. Det hade kunnat bli dyrt om jag inte agerade. Ett av de tre hotfulla mailen hade rubriken VARNING i stora feta bokstäver.

Bit inte den hand som föder dig

Det tycks vara parollen för den sympatiske måltidsforskaren Richard Tellström. Han finns med i i en artikel under temat ”Bortom biffen”, av Henrik Ennart och Lisa Arwidson i Svenska Dagbladet 8/8 2022. Här sägs ”Att äta tillagat kött har varit ett vinnande koncept i två miljoner år”. Sättet att argumentera påminner om alla tusen sinom tusen essäer som inleds med ”Redan de gamla grekerna…” Det har varit ett retoriskt grepp som övertygat och vilselett läsare och åhörare, kanske inte i två miljoner år men kanske i ett par tusen år. Syftet är i båda fallen att inte bli motsagd med hjälp av blytung bakgrund.

Forskarens och skribentens objektivitet bör granskas. En väg att gå är att ställa frågan vad som skulle kunna ske om de hade framfört motsatt uppfattning. Hade forskningsanslag från livsmedelsbransch-relaterade finansiärer kunnat påverkas eller avslutas? Jag håller det för troligt men kan inte styrka det. Den långa berättelse som åberopas kan kritiseras utan risk för misstänkliggöranden.

Tillagat kött från varmblodiga (även människokött) och kallblodiga djur har ätits sedan urminnes tid i civilisationer som kommit i kontakt med andra. Människokött äts inte längre utom i livshotande situationer. Många arter har övergivits som mat av skilda orsaker, tillgång, förändrade preferenser, pris/uppoffring etc. I stället har andra djurarter eller vegetabilier valts som föda.

Stora, starka intressen i animalieproduktionen ser med fasa på innovationer som helt eller delvis kan ersätta animaliskt kött i industriell skala. Stora utvecklingssprång har tidigare inneburit stagnation eller undergång för befintliga och etablerade näringar. Järnvägsintressen trodde att deras betydelse skulle raderas när flyget kom. När automobilen kom trodde man att hästens och andra dragdjurs betydelse skulle vara tilländalupen. Listan är jättelång. Ofta har den gamla näringen kunnat överleva genom att ändra inriktning och volym. Vi kommer också att se något hända som skapar en annan framtid för varmblodiga och kallblodiga djur. Vi är redan vana vid att äta denaturerade livsmedel. Junk food och drycker av många slag. En förhoppning för producenter kan vara att kött övergår från att vara baslivsmedel till att bli tillbehör i måltiden för alla dem som inte kan släppa taget om tillagat animaliskt kött. Då blir inte steget långt till fake meat från Bondens Drömfabrik. Animaliskt kött kommer att finnas kvar i långt mindre omfattning än idag. Dags att börja reformera måltidskunskapens underbara värld.

Krigstillstånd eller vadå?

Det talas om kris i säkerhetsläget för Sverige och för EU-länderna. Vi borde tala om krig när våra ledare och befolkningen iakttagit serier av attacker mot Ukraina och EU-länder. Varför ska inte läget och utvecklingen omtalas som krig. Ryssland vägrar att tala om krig därför att då skulle krigets internationella lagar träda i kraft. Ukraina däremot ser på säkerhetsläget som ett krigstillstånd sedan mars i år. På hemsidan för Sveriges Radio finns en del att läsa, men statliga media SVT och SR tycks inte ha tagit klar ställning. Förmodligen med avsikt, men frågan kvarstår hur ställning tagits.

I praktiken bör Sverige se på säkerhetsläget som ett krigstillstånd. Det gäller också många andra länder i Europa. USA följer andra regler som kräver en avancerad genomlysning. Självfallet bör Sverige göra en bedömning med EU och om inte det är möjligt med NATO och de berörda länderna i Ukrainas närhet. Hur ska man annars kunna föra förhandlingar om man inte har en gemensam berättelse om säkerhetsläget i Europa? Förhandlingarna bör föras snarast. Då kan även västparten kräva ett klargörande om säkerhetsläget med de stater som fortsätter väpnade aktioner mot Ryssland och ett flertal stater som bevakas fredligt av väst.

Vad med energikris?

Oljekrisen 1973 framtvingade ransonering på bensin och el. Många av oss minns hur besvärligt det var. Dagens invånare som var under 18 år (körkortskrav) vid oljekrisen 1973 upplevde inte själva så påtagligt hur det drabbade. Alla över 67 år idag som var 18 år eller äldre i Sverige vid oljekrisen 1973 intar en särställning. För att påverka opinionen krävs en omfattande påverkan. Dagens förhållanden efter det ryska anfallskriget mot Ukraina har snabbt visat på energifrågans enorma betydelse, där åtstramning av den ryska gasen satt skräck i politiker och befolkning inför vintern. Det talas allmänt om risk för ransonering av el i första hand. För reformering av energipolitiken är tiden knapp för att påverka den svenska befolkningen, med undantag för alla äldre som redan förstår hur besvärligt det kommer att bli med el-ransonering. Vid sidan om elransonering har vi alla de andra problemen med inflation, skenande boränta och arbetslöshet.

Och det värsta hotet för dagen är ryska attacker mot kärnkraftverk i Ukraina. Och som vanligt gäller att det pågår ett stort antal krig och humanitära katastrofer runt om i världen. Njut av vad som återstår av sommaren 2022.