RagnSells s.k. miljöredovisning 2010 ger falsk bild av miljöbrott vid Fagerliden

Skrivet av redaktionen den 26 Juli, 2012
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

RagnSells har kommit ut med sin s.k. miljöredovisning för år 2010. På sidan sju finns endast några rader om RagnSells Fagerliden och det miljöbrott som företaget inte kan förtiga, eftersom uppmärksamheten i media har varit stor. RagnSells vill skapa en illusion av öppenhet. 

Men man är mycket återhållsam med informationen om storhaveriet årsskiftet 2009/2010. Det framhålls att länsstyrelsen sedemera gett "tillåtelse att ta anläggningen i full drift igen" efter det att miljödomstolen inte velat återkalla tillståndet efter begäran.

RagnSells hänvisar till att anmälan har gjorts av en "privatperson". I verkligheten gjordes anmälan av Urban Zingmark, som driver en skogsgård i omedelbar närhet till RagnSells anläggning för farligt avfall.

Men det skulle förmodligen skada RagnSells att erkänna att man skadar näringsutövningen i ett företag. Skadorna på naturen nämns överhuvudtaget inte.

RagnSells föredrar att ge en falsk bild. Att robertsforsborna och grannarna blev skrämda av det stora utsläppet av giftigt lakvatten, 2000 kubikmeter - två miljoner liter - med oöverskådliga skador för natur, djur och människor - det undviker man helt att rapportera i sin s.k. miljöredovisning. 

Läs miljöredovisningen här (pdf).

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.