Stoppkrav och beslut

Skrivet av redaktionen den 27 April, 2007
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Har tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen kontroll på att villkoren i miljödomen är uppfyllda? Måste miljökatastrofer inträffa för att myndigheter och rättsväsende ska kunna intervenera i verksamheten med miljöfarligt avfall på Fagerliden? 

Enligt Länsstyrelsens egna offentliga tillsynsprotokoll från Fagerlidens avfallsanläggning har allvarliga problem påvisats. Dammhaveriet i augusti 2006 (läs också reportage i VK) och RagnsSells vägran att göra de kontroller som miljödomen krävde är två tunga argument att kräva stopp för Fagerliden. Utan att miljötekniskt kommentera dammhaveri och villkoren i miljödomen har Länsstyrelsen i beslut den 27 april 2007 avslagit yrkandet om stopp. Beslutet kan överklagas. 

Läs stoppkrav.

Läs Länstyrelsens i Västerbotten svar.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.