Elhalsband på hund, snart på betesdjur?

Skrivet av redaktionen den 13 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hundar har tvingats bära elhalsband sedan många år i Norge. Syftet har varit att dressera hundar. Dressyr är ett mänskligt påfund som kan ifrågasättas. Nu har tekniken överförts till betesdjur. De norska försöksledarna rapporterar att djuret får i genomsnitt 0,4 stötar per dygn. Såvitt känt har inte resultatet granskats av utomstående. I Norge (liksom i hela världen) är en stor del av matproduktionen förenad med djurplågeri. Det mest skrämmande är fiskodlingen i kassar där laxen trängs och kämpar för att få foder. 20 kg lax per kubikmeter. All fångst av fisk är djurplågeri, det har de flesta förträngt. Sanningen är ju att fisken kvävs ihjäl efter flera timmars kamp. Både i Norge och Sverige är djurplågeri det normala, normen för all djurhantering.

Så varför ömka för getter och får? Varför ifrågasätta elhalsband? Redan talar branschens företrädare om en game changer. Djuren kan inte föra sin egen talan. Därför bör Djurrättsorganisationer lämna sina yttranden innan försöksverksamhet tillåts. Det handlar om djurrätt. En granskning kan dessutom ge goda förslag som avtrubbade försöksledare och byråkrater på Jordbruksverket inte själva förmår komma fram med. 

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.