Hela Sverige är i väntläge

Skrivet av redaktionen den 12 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Alla som sett dagens nyhetssändningar väntar nu på att polisen ska uppvisa kvantitativa resultat. Polisledningen har utlyst ”nationell särskild händelse” i bekämpningen av brottslighet. Det är så man verbalt vill informera. Allmänheten har nu att förhålla sig till detta. Kommer polisen att rapportera i form av siffror? Det finns två svagheter med sättet att formulera målen som har gjorts idag:

  • Inga jämförelsetal kommer att finnas, eftersom det är första gången med just denna utformning.
  • Kortsiktig rapportering av resultat ger inte information om underliggande faktorer och resultat på längre sikt.

Risken finns således att rapporterna från polisens aktion kommer att visa glädjesiffror på kort sikt, utan vetskap om effekter på längre sikt. Om polisen väljer att rapportera på ett sätt som politiker och allmänhet helst vill höra, då är misslyckandet ett faktum. Om polisen nyanserar sin rapportering genom att ta hänsyn även till utvecklingen på sikt, då ökar chansen att polisen kommer att lyckas.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.