Ännu en nationalklenod som tappar glansen

Skrivet av redaktionen den 29 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Under årens lopp ser vi att nationalklenoder en efter en faller ur ramen. Me-too betydde att institutionsteatrar som Dramaten och Stadsteatern visade sig vara något helt annat än vad gemene man trodde. Nationalklenoderna Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet har visat sina dåliga sidor i flera skandaler gällande sjukvård och forskning. Man glömmer fort. Nya skandaler hjälper också minnet att tänka tillbaka på gamla skandaler som inte är så avlägsna i tid. Skenande bygg- och konsultkostnader för nya Karolinska följdes av Maccarini-skandalen. Nu har vi också hört om nepotismen i tandläkarutbildningen på Karolinska i Kalla fakta TV4. Har folk i ledningen för driften och för administrationen tänkt på följderna? Försvunna miljarder i byggkostnader är ofattbara och oförlåtliga, men ändå gripbara på något sätt eftersom det kan uttryckas med siffror vilka ger en falsk trygghet ifråga om planmässighet.

Hade det gällt privata företag så hade förmodligen helt andra tankar uppstått hos de styrande. Goodwill, förlorad goodwill. Karolinska har haft ett världsrykte som en av de ledande inom medicinsk forskning och därmed anknutna verksamheter. Det är mycket möjligt att alla de, forskare med flera, kan hålla isär problemen på nivån domän eller disciplin. Men även forskare är människor som påverkas ömsom rationellt och ömsom irrationellt över tid. När problemen och skandalerna blir många då flyter allt samman och sänker respekten. Potentialen att få forskningsanslag internationellt skadas och sänks. Vi kan tala om, i alla fall anta, att det handlar om gigantiska värden i good-will som går förlorade. De personer i ledningen för KI:s tandläkarutbildning visade på noll medvetande och ansvarstagande. Många av de intervjuade visste inte ens vad jäv innebär. Hur ska de då förstå något om goodwill och badwill? 

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.