Etnologen om klansamhälle hos SwebbTV

Skrivet av redaktionen den 16 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i ämnet etnologi, framträder regelbundet i SwebbTV för att föreläsa om immigrantrelaterade frågor. Ämnet är känsligt därför att det ofta leder in på frågor om ett av de mest laddade orden, nämligen racism. KOA gjorde sig tidigt känd genom sina böcker och debattinlägg om zigenarna i Sverige. Bara valet att använda begreppet zigenare istället för romer var provocerande som förment racism. KOA har producerat mer än någon annan i hithörande problematik. Nu är det statsindividualism och klansamhälle som fångar åhörare och debattörer. Han är en populär föredragshållare som tilldelades 20 minuter, som tog ett abrupt slut på Höstkonferensen. Plats för förklaring av konferensledningen! Är det farligt att ta upp en dylik diskussion? Ja, livsfarligt i händerna på förhärdade racister, men nyttigt för alla de som försöker strukturera tankarna kring ett nytt samhälle.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.