Immigrantstatistik på 20 minuter med Gunnar Sandelin

Skrivet av redaktionen den 15 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Av 25.000 immigranter 2018 var 55 procent muslimer. Detta var en av de förhållanden som framhölls vid SwebbTV:s höstkonferens. Syftet var att visa exempel på förhållanden som media och politiker, främst socialdemokrater aktivt sägs mörka. Statistiken visar på att stora demografiska förändringar sker och att utvecklingen av allt att döma fortsätter med stora skillnader mot övriga nordiska länder. Visade andra föredragshållare som framträdde vid höstkonferensen på konstruktiva förslag för immigrationspolitiken, eller målades en hotbild upp? Vi följer de kommande videofilmerna som läggs ut på YouTube.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.