Våga lyssna på samhällskritik

Skrivet av redaktionen den 03 Augusti, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sedan något år har jag och min fru, var för sig, mer eller mindre i smyg tittat på Swebb-TV. Detta har pågått fram till för några månader sedan när vi har vågat tillstå dessa besök i ett åsiktslandskap som är synnerligen kontroversiellt. Först kunde vi ena oss om att det var mäkta intressant att höra intervjuerna med Lars Bern om klimat, energi och hälsa. Det var droppen för oss båda att sluta använda statiner trots läkarens föreskrifter. Respekten för Bern ökade med hans självutlämnande berättelse om sina egna hälsoproblem, numera övervunna tror vi. Han har en vetenskaplig approach med sin utbildning till teknologis doktor. Hans kritik av ”klimatalarmister” har vi tagit på stort allvar, men där åtminstone en av oss fortfarande håller klimatfrågan helt öppen. Energiproduktion med kärnkraft genom användning av utbränt bränsle har en framtid. Vi är dessutom båda övertygande om att nedläggning av fungerande kärnkraftverk är helkorkat. I fallet vindkraft som drabbar människor och djur, som förfular och förstör landskapet, där styrks vi i vår uppfattning genom flera inslag i Swebb-TV. Alla dessa frågar har varit återkommande i Swebb-TV. Ett antal andra samhällsfrågor behandlas med ojämn kvalitet.

Nu för någon dag sedan kom en sändning med Mikael Willgert och docent Jan Tullberg, Handelshögskolan, på YouTube. Fjärde statsmakten nr 14 om riksdagens generösare regler och mediernas mörkande. Videon är inte längre tillgänglig med motiveringen att det strider mot reglerna gällande hatretorik. Jag hann se videon igår. Det är förvisso sant att det förekom diskriminerande yttranden, bl.a om romer. Men programmet var i övrigt godtagbart. Kritiken mot politikerna är skoningslös med anklagelser om utbredd okunnighet bland politiker och konkreta exempel ges på medias mörkande om massinvandringens konsekvenser i närtid och på sikt. Tullbergs statistik visar också att uttrycket massinvandring är befogat, inte minst i jämförelse med Danmark, Norge och Finland. Tullberg förutser att kvaliteten på ett skolsystem som redan är i förfall kommer att sjunka ytterligare. Det är beklagligt att videon togs bort, särskilt med tanke på kritiken av skolan. Eftersom utbildning har effekter både på kort och lång sikt, är kritiken av skolan den mest allvarlga samhällskritiken. Hur ska ett samhälle kunna fungera med den kommande generationen, med dåliga kunskaper och färdigheter? Vi får hoppas att Swebb-TV snabbt kommer tillbaka med en ny version av videon som You-Tubes granskare inte tafsar på.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.