Kärnkraften enligt Liedman

Skrivet av redaktionen den 05 Juni, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Professor emeritus Sven-Eric Liedman född 1939, idéhistoriker har gått in i debatten om kärnkraft ”Därför har kärnkraften blivit en snuttefilt” DN 5/6 2019.

Han anlägger ett historiskt perspektiv från 60-talet och framåt. Det där med snuttefilt går som en bumerang tillbaka på honom själv efter ett snuttifierat angrepp på politiker som inskränker sig till borgerliga Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD). Varför inte kommentera (V) med Jonas Sjöstedt född 1964 som också kan granskas. Eller partiledarna i (S) eller (MP) eller (Fi)?

Inte med ett ord berörs de nya tekniska landvinningarna för kärnkraft, vilket får sägas vara ett av de bärande argumenten för 4:e generationens kärnkraftsreaktorer. Bärande argument är också kärnkraften som s.k. reglerkraft också benämnt baskraft. Vindkraft och solkraft lyfts fram med hänvisning till professor Tomas Kåberger född 1961. Liedman har missat att Kåberger varit starkt ifrågasatt under större delen av de 25 år som kritisk granskning har gjorts av FSL, Föreningen svenskt landskapsskydd.

Detta hindrar inte att Liedman ger en rik och tänkvärd berättelse om modernitet fylld med ifrågasättanden. Men varför räcker inte Sven-Eric Liedmans erfarenhet till att ifrågasätta fler politiker än Kristersson och Busch Thor? Och varför tar Liedman en opportunist som professor Kåberger till sanningsvittne, som först bara såg vindkraft, långt senare solkraft?

En internationell utblick hade varit önskvärd. Frågan är om vi inte i Sverige i alltför hög grad ställer energikällor mot varandra. På många håll i världen bygger man ut kraftproduktion av i stort sett alla slag. Alla energislag behövs – tycks vara den ledande principen, något för en yngre (!) idéhistoriker att bita i med klimathistoriska förtecken.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.