Slow fashion, slow food, slow film

Skrivet av redaktionen den 04 Maj, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Historiker har undersökt huruvida tiden går fortare och fortare, det vill säga upplevs gå fortare och fortare. Det är möjligt att finna stöd för den uppfattningen. Är det är en förhärskande upplevelse? En rad områden kan identifieras. Men det är också möjligt att finna områden där känslan är den motsatta, med eller utan mänsklig intervention. Mode. mat, film är några områden som tagits i bruk för att införa och kultivera långsamhet som dygd, som en nödvändighet. Långsamhet kan också tänkas som ett slumpmässigt utfall med eller utan ändamål.

Här har vi talat om ”områden” som ett sätt att se på tillvaron. Ett annat sätt är att se på olika sinnesstämningar och upplevelsen av tid. Då kan upplevelsen av tid för en individ variera oberoende av ”områden”. Genom ett sådant steg i tankegången blir tiden något relativt oberoende av ”områden”. Tid kan upplevas som något som går fortare eller saktare. Skildringar av storstadslivet eller it-samhället som något som a priori går fortare är falska påståenden.

Det här är en kort betraktelse som inte kan mäta sig med en filosofisk uppgörelse med människans villkor. Dock kan konstateras att påståenden om att tiden är ett fenomen som förhärskande upplevs som något som oavbrutet accelererar kan ifrågasättas. Känsla av retardation eller konstans är också möjliga upplevelser av tid.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.