Sjukfrånvaron ska vara "långsiktigt stabil och låg”

Skrivet av redaktionen den 02 Maj, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Från Rödgröna telegrambyrån Wink

I samband med presentation av ny generaldirektör för Försäkringskassan gjorde socialförsäkringsministern ett uttalande. En del i uttalandet var att sjukfrånvaron ska vara ”långsiktigt stabil och låg”. Det kan tyda på att ministern inte förstått att sjukfrånvaro beror på sjukdom. Inte tvärtom.

Ministern tycks tro att sjukdom beror på sjukfrånvaro. Av det följer att sjukdom i kungariket Sverige kan fixeras genom myndighetens styrning och beslut av sjukfrånvaro.

Till yttermera visso kan uttalandet av ministern förstås som att sjukfrånvaron kan läggas på en av myndigheten vald och förutsägbar nivå, som ska vara låg. Variation och instabilitet i sjukfrånvaro ska betraktas som en anomali eftersom sjukfrånvaro per definition ska vara ett stabilt fenomen utan variation i förekomst på lång sikt.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.