Klimatlag för att styra minskning av klimatgaser

Skrivet av redaktionen den 05 Februari, 2017
[ Klimatet | Permalink | Trackbacks (0) ]

Regeringen visar - vill visa - handlingskraft i klimatfrågan. "Politik är att vilja", sa statsminister Olof Palme på sin tid.

Nu förbereder nuvarande regering ett lagförslag i klimatfrågan. Det innebär i praktiken att regeringen vill göra utsläppen av klimatgaser till en variabel, dvs. något som kan varieras och styras för att uppnå uppsatta miljömål. Lagen ska, märk väl, gälla även för kommande regeringar.

Klimatlagen är historisk och innebär ett epokskifte för Sverige. Precis som vi ska ha ordning och reda i finanspolitiken så behövs ordning i klimatpolitiken. Det här är den viktigaste reform som vår generations politiker kommer att göra för Sveriges unga, våra barn och barnbarn. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer", säger statsminister Stefan Löfven. Klimatlagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan varje mandatperiod.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.