Miljonböter är nålpengar

Skrivet av redaktionen den 27 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

På grund av olagliga anbudskarteller mellan Ragn-Sells AB och Bothnia Bilfrakt AB har dessa ålagts att betala straffavgifter 2 450 000 kronor respektive 2 060 000 kronor.Företagen försökte redan vid Konkurrensverkets tillslag 2014 spela ovetande om sina avtal med olagligt innehåll. Efter beslut från Konkurrensverket den 9 november 2016 försöker företagen återigen bortförklara, nu med att det är mindre kostsamt att betala straffavgifterna än att föra en rättsprocess. Hänvisningen till att nya bolagschefer tillträtt efter avtalens ingående 2010 är också ett försök att bortförklara.

Vår uppfattning är att företagen har varit fullt medvetna om vad man gjort och vad de ekonomiska motiven har varit, dvs att höja priserna på sina tjänster genom att sätta konkurrensen ur spel, i strid med gällande lag. Det är också viktigt att tänka på att böterna är relativt små. Ragn-Sells hade 2013 en årsomsåttning på ca 3 miljarder, med en årsvinst på ca 48 miljoner. Bilfrakt hade 2013 en årsomsättning på ca 900 miljoner kronor, med en årsvinst på ca 25 miljoner.Årsvinsten har från och med 2014 sjunkit.

Straffavgifterna är ringa jämfört med omsättning och vinst. Sammantaget har företagen tjänat stora pengar med med hjälp av olagliga anbudskarteller i Västerbotten. Hur Ragn-Sells agerar i övriga Sverige är inte känt. Vi kan bara hoppas att Konkurrensverket går vidare med sina undersökningar.

Vad som nu allmänheten och kunderna kan fundera på är huruvida det kan ske en uppföljning från de som sköter upphandlingarna och från de myndigheter,kommun och länsstyrelse som utövar tillsyn över verksamheten. Ett rimligt krav vore att verkställande direktörerna i Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB inkallas för ett allvarligt samtal. Landshövdingen kan börja med att bjuda in, kommuncheferna kan fortsätta att läxa upp tjuvarna. Vi befarar dock att myndigheterna är så sammanvuxna med avfallsbolagen att de varken vågar eller kan.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.