K- mord på Sagabiografen i Umeå

Skrivet av redaktionen den 05 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Anrika Sagabiografen från 1959 är dömd till undergång i den pågående stadsomvandlingen. Här vill NCC bygga höghus. Vem som ska äga och driva framgår inte. Det tycker inte s-styret att medborgarna behöver veta. Läs på Umeå kommun.

Detta kulturmord är inte en enskild händelse i Umeå. VK:s Lars Böhlin har gjort en översikt av kulturlokaler i Umeå. Det är en mycket stillsam redogörelse. Att se de politiska konsekvenserna skulle lätt leda till kritik av aktörer i den matktstruktur som medfört uppdelning av Umeå i tårtbitar till Sossarna, Balticgruppen och vad som kan kallas Resten. I redogörelsen ingår Kulturhuvudstadsåret i stadsomvandlingen, men analys med maktperspektiv saknas. Och det vore ganska otänkbart för VK som är en del i maktstrukturen. I redogörelsen görs efter noggrann genomgång ett konstaterande: –"Ju fler kulturlokaler desto större utbud." Inte förvånande. Och hur förhindrar detta konstaterande – på gränsen till truism – detta och fortsatta k-mord?

Förmodligen kommer vi att få uppleva samma sak som så många gånger tidigare, nämligen att kritiken mot nedläggningen kommer in alldeles för sent och med alldeles för vag uppfattning om de underliggande maktstrukturerna. Där tårtan redan är skuren och bitarna paxade.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.