K-mord genom uraktlåtenhet på Blasieholmen

Skrivet av redaktionen den 04 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

SvD har med Ola Wong skapat en våg av debattartiklar. Senast har Mårten Snickare, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet lämnat sitt bidrag i de stora elefanternas offentliga debatt i media.

Hans förslag att anlägga ett museum för världskultur på Blasieholmen i Stockholm, istället för ett Nobelcenter är slående. Argumentering för konceptet innehåller bl.a:

I flera hundra år har européer föreställt sig Kina som kulturellt högtstående medan Afrika och Amerika fått utgöra den europeiska kulturens motpol. Kinesiska föremål ställdes jämte europeiska i 1800-talets Nationalmuseum medan afrikanska och amerikanska sorterades under Naturhistoriska riksmuseet. Kultur mot natur. Dagens uppdelning mellan Östasiatiska och Etnografiska bär spår av ett sådant hierarkiskt tänkande. Historiskt intressant men inte nödvändigtvis en grund för museernas fortsatta liv.

Citatet visar på en av många bottnar som kan upptäckas i en fullödig diskussion. Djupt problematiskt är dock att kulturmord kan ske av uraktlåtenhet, det vill säga slarv:

Skrinlägg planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen, ett överstort konferenscentrum på Stockholms vackraste plats. Använd istället platsen för en museibyggnad som spelar med – inte mot – befintlig bebyggelse.

Mårten Snickares uraktlåtenhet består i att inte nämna Tullhuset. Denna byggnad från 1874 har för många deltagare i motståndet till Nobelcenter stor, ja central betydelse.

Förslaget om ett världskulturmuseum kan således ytterligare öka risken att Tullhuset måste offras. Snickare hade kunnat ge vissa förutsättningar som att Tullhuset är en omistlig del i befintlig bebyggelse. Nu medverkar han till ett k-mord av Tullhuset. Det finns redan för många skjutglada k-mördare!

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.