Fem skäl att stoppa kärnkraftverket i Pyhäjoki

Skrivet av redaktionen den 01 Oktober, 2016
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Planerna att bygga kärnkraftverk i Pyhäjoki är inte enbart en fråga om att producera och marknadsföra elkraft.Om vi nöjer oss med att undersöka ytterligare en av många tänkbara aspekter, nämligen den om hur ett kärnkraftverk drabbar människorna får vi denna lista på skäl att stoppa projektet:

1. Befolkningen och kommunerna känner oro i den omfattning som Kärnkraftfritt Bottenviken kan verifiera. Läs här.

2. Vindkraftmotståndet på båda sidor Bottenviken är levande. Ett utmärkt exempel är det motstånd som Holmöborna visar.

Fria vindar har visat att motstånd kan ge resultat. När makthavarna försöker tvinga medborgarna till infraprojekt som drabbar och förstör, då brister tålamodet.

3. Kärnkraftprojektet har starka ryska intressenter som ska samsas med finska investerare. Den svenska opinionen mot den ryska politiska ledningen är större än på flera decennier.Det har på nytt visats i SR1 och lördagsintervju 2016-10-01 med ryske ambassadören i Sverige.

4. Ryssland vill ansöka om att använda hamn på Gotland för att bygga nästa gasledning till kontinenten. Även om det skulle medföra ekonomiska fördelar finns en utbredd skepsis och oro för ett sådant avtal. Oron är så stor att spekulationer finns om ett militärt angrepp på Gotland.

5. Ett aktivt motstånd mot kärnkraftverket i Pyhäjoki ger den svenska politiska ledningen konkreta möjligheter att förhandla med den ryska politiska ledningen på jämlika villkor. Oron som manifesteras i Kärnkraftfritt Bottenviken och i andra sammanhang är lika verklig som ekonomiska och industriella argument som framförs av investerare och tillskyndare av kärnkraftvek i Pyhäjoki.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.