Helgsmål behövs i debatten

Skrivet av redaktionen den 07 Maj, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Att verka i ett ständigt motsatsförhållande leder till trötthet och passivitet. Jämför med krigströtthet! Aktörer och myndigheter samverkar och skapar miljöproblem som kan gälla effekter av vindkraft och farligt avfall på bekostnad av enskilda som drabbas hårt. För att öka styrkan i motståndet är uppehåll och vila en underskattad resurs.

Vi kan se hur motståndet för vindkraft verkar på en lägre nivå för närvarande. En av orsakerna är att elen har blivit mycket billigare pga. av marknadsförhållanden på världsmarknaden för energi. Ett felaktigt samband mellan elpris och vindkraft kan minska allmänhetens mottaglighet av information om vindkraftens skadeverkningar. Motståndet för farligt avfall med läckage av gifter ligger också på låg aktivitetsnivå för närvarande. Andra orsaker till avmattning i debatten om vindkraft och farligt avfall är de frågor som dominerat agendan de senaste åren – klimatfrågan, flyktingfrågan, frågor om jämställdhet, välfärd och existentiella frågor.

Många kan känna sig besvikna över hjärtefrågor som hamnar i mediaskugga. Det är svårt att ställa om och göra uppehåll i striden. Ett direktverkande sätt är att luta sig tillbaka och lyssna på helgsmål i radion.Det är ett sätt att dra lärdom av religion även för ateister och agnostiker. Pulsen blir lugnare och tillförsikten för framtida möjligheter ökar.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.