Beträffande Ragnsells Fagerlidens miljörapport

Skrivet av redaktionen den 23 April, 2016
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Orientering

I detta dokument lämnas synpunkter på den miljörapport som inlämnats för kalenderåret 2015 samt reflektioner kring miljörapporteringen under den tid som verksamheten har pågått. Den ovan nämnda miljörapporten har gåtts igenom med avseende på redovisade data. Den har sedan jämförts med gällande bestämmelser, dels generella bestämmelser för deponiverksamhet, dels de villkor som lämnat i beslut för verksamheten och slutligen de krav som finns avseende miljörapport.

Läs mer här. Skrivelse till Länsstyrelsen om RagnSells Fagerlidens miljörapport 2015

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.