Nu till något helt annat: VW- skandalen

Skrivet av redaktionen den 28 September, 2015
[ Fagerliden, Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det går onekligen inte att undgå att dra vissa paralleller med kontrollen av lakvattnet från en anläggning för farligt avfall. Mätningarna sker vid gynnsammaste läge genom provtagning i dammen från dammens överyta. De faktiska utsläppen är med stor säkerhet större.

Konkurrensen åsidosätts när en anläggning tillåts ta prover på ett sätt som visar lägre halter av tungmetaller och arsenik. Det som förvånar när det gäller VW-skandalen är den upprördhet som noteras. Det verkar som om pressen inte förstår att det förekommer fusk i andra branscher i Sverige, med myndighetens goda minne, när miljöutsläpp skall mätas!

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.