Splittrade byar p.g.a. vindkraft

Skrivet av redaktionen den 10 Augusti, 2015
[ Vindkraftverk | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vindkraftmotståndet i Ångermanland har på sin hemsida samlat ett stort material sedan 2011. Så här informeras besökarna till hemsidan:

Sollefteå kommun säger ja till att förvandla orörd natur till gigantiska industriområden med hundratals jättelika vindkraftsverk. Det kommer att innebära en naturförstörelse av vårt vackra landskap som saknar motstycke i kommunens/landskapets historia.

Vi vill att den här hemsidan ska vara ett forum för information om den planerade massiva vindkraftexploateringen i Sollefteå kommun och i Ångermanland.

Vi vill sprida kunskap om de konsekvenser som vindkraften kommer att innebära för naturen, människor och djur.

Vi kan inte stillatigande se att vår natur och livsmiljö förstörs. Vi vill bevara vår vackra natur och miljö till kommande generationer. Den här hemsidan vill vara en röst för det ökade motståndet mot vindkraft i Ångermanland.

Programförklaringar behövs och blir så mäktiga att budskapet inte når ända fram till känslorna. En artikel i tidningen Allers om en drabbad familj är en levd erfarenhet, det som vi brukar kalla verklighet. Läs här "Om att leva nära vindkraftverk". Yvonne och hennes familj berättar hur de upplever sin situation. "Fågelkvittret och grannarnas gemytliga samtal har tystnat i byn. I stället hörs ett monotont surr både ute och inne. Att bo intill ett vindkraftverk är inte enbart miljövänligt och positivt. Det vet Yvonne och hennes familj. Vindkraften har splittrat vår by.  Yvonne och hennes man tyckte att de funnit sitt drömhus, men sedan vindkraftverket byggdes har livet förändrats."

Överallt, ja överallt där vindkraftverk byggs eller planeras uppstår splittring mellan byinvånarna/ kommuninvånarna. Konsekvenserna av denna storskaliga nedbrytning av personrelationer är inte kartlagda. Splittring och nedbrutna personrelationer är svåra att göra operationella, dvs mätbara. Begreppen finns inte i miljöbalken eller i miljökonsekvensbeskrivningar.  Effekterna kommer aldrig (?) att ta sig samma uttryck som i länder med terror och inbördeskrig, men effekterna kommer att bli – är på sina håll – djupgående och dramatiska. Vad kommer till exempel att hända på Holmön i Bottenviken där en strid utan vapen utkämpas? Just nu ser det ut som att det inte kommer att byggas vindkraftverk på Holmön. Kommer markägare som missar en affär att kunna tala med vindkraftmotståndare i framtiden? Eller omvänt om det byggs vindkraftverk, kommer vindkraftmotståndare att kunna tala med markägare? Kommer markägare som ingår arrendeavtal att kunna bo kvar på en ö som redan är åderlåten på folk. Kommer husägare och naturvänner vilja vistas på ön?

Liknande scenarier kan beskrivas i 60 kommuner i Sverige, de som har minst 15 vindkraftverk. Läs här. Om vi räknar alla orter i Sverige som har vindkraftverk blir det hundratals lokalsamhällen som antingen redan brutits ned eller är på väg att brytas ned på grund av splittring i vindkraftfrågan.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.