Tillsyn av Fagerliden

Skrivet av redaktionen den 15 Oktober, 2014
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

I ett försök att undvika rättsliga konsekvenser och medial uppmärksamhet, har länsstyrelsen i stillhet utfört tillsyn med Ragn-Sells Fagerliden AB som "initierare".

Läs tjänsteanteckningen här

Ärendet med en sk. tjänsteanteckning har lagts ut på länsstyrelsens webbdiarium. Detta tyder på att haveriet som inträffade 2009 nu efter fem år fortfarande inte åtgärdats på ett tillfredsställande sätt. Plastduken som används i dammar och under deponierna med farligt avfall är av undermålig kvalitet. Detta har vi påtalat genom formella anmälningar och överklaganden alltsedan starten 2006 och storhaverierna 2006 och 2009. Länsstyrelsen och Ragn-Sells med sin listiga advokat leker med stora miljörisker genom att vägra inse allvaret. Omfattande åtgärder som kostar pengar måste vidtas och det försöker man undvika genom att försöka förneka problemen. 

Ett överklagande av beslut från länsstyrelsen ligger nu för avgörande i Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt.

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.