Massor med arsenik, koppar och krom flyttat från Burträsk till Robertsfors

Skrivet av redaktionen den 07 Oktober, 2008
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nu har massor med arsenik, koppar och krom flyttat från Burträsk till Robertsfors! Är det en miljövinst? Hur påverkas Granån och grundvatten? 

Saneringsrapporten 2008-09-30 innehåller svaret att åtgärdskravet är uppfyllt, dvs att inga resthalter av arsenik, koppar och krom över åtgärdskravet finns på området Innansjön 3:16 där ca 5000 ton förorenad jord, bark och betong ersatts med rena massor. Skellefteå kommun, genom sin kommunledning, har lyckats med saneringsprojektet enligt självvalda kriterier. Kriteriet, eller åtgärdskravet, måste kompletteras med miljöfrågor. På denna sajt har ett antal frågor stått öppna sedan sommaren 2008: 
  • Har det varit en miljövinst att flytta arsenik från ett ställe till ett annat?
  • Hade mark och vatten lika höga halter arsenik uppströms Andersfors/Risån som nedströms? Vad är då miljövinsten att flytta 4500 ton jordmassor?
  • Ligger ett ansvar hos dem som känner till problemen och miljöriskerna i Fagerliden/Edfastmark att informera NCC och Skellefteå kommun, för att få klokare beslut som gäller sanering?
  • Har Skellefteå kommun och NCC ett ansvar att hålla sig informerade om ökade risker och miljöskador som påvisats i Fagerliden?
  • Vad har saneringen kostat?
  • Vilka nya miljöskador kan förväntas i Robertsfors?
  • Räcker det med en tre år gammal gammal miljödom från 2005 för RagnSells i Fagerliden att ta emot farligt avfall från ett saneringsprojekt 2008?
  • Ska inte ny kunskap från 2008 om miljöriskerna tas i beaktande?
Välkommen länsstyrelse, kommunledning, entreprenörer, konsulter och andra att lämna era kommentarer! Verksamhetsutövaren RagnSells, Fagerliden, har enligt en färsk inspektionsrapport från länsstyrelsen 2008-0829 inte genomfört det obligatoriska kontrollprogrammet. 

Ett stort uppbåd intressenter i saneringsprogrammet för Västerbotten skapar lycka på en plats samtidigt som olycka, numera med full vetskap, orsakas på annan plats. Full kännedom om bristerna på Fagerliden finns sedan flera månader tack vare tekniska utredningar och yttranden till Miljödomstolen. Kan vansinnet upphöra? Än finns inget som tyder på det. 

Om du önskar hela saneringsrapporten, sänd ett mejl!

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.