Medicinrester i avloppsvatten och avloppsslam

Skrivet av redaktionen den 28 April, 2013
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Lena Ek, Sveriges miljöminister har i intervju idag fått stå till svars för regeringens dubbelspel när det gäller krav på rening med avseende på medicinrester. Sverige har ställt krav att EU ska införa strängare lagstiftning men utan framgång. Ändå är regeringen inte beredd att leva som man lär här hemma. Lagstiftningen förändras nämligen inte i Sverige, vilket innebär att medicinrester fortsätter att skada fisken och miljön. Det har man forskat om i Umeå. Läs här.

Även de senaste turerna om RagnSells Fagerliden, Robertsfors har berört frågan om medicinrester i den s.k. skitjorden som i stora volymer har förts till anläggningen och den deponicell som sluttäckts. Länsstyrelsen har trots anmodan vägrat att begära analysprotokoll på skitjorden som bl.a påstås innehålla medicinrester som riskerar att läcka ut i recipienten av lakvatten. 

Information och länkar

Delta med kommentarer, håll reda på vad andra säger, eller länka till detta från din blog.